Helsinki suunnittelee hyytäviä leikkauksia palveluihin – vasemmisto vastustaa suunnitelmia

Helsingin kaupungin eri toimialojen budjettiesitykset on julkistettu. Näin tapahtuu joka syksy, mutta tästä vuodesta poikkeuksellisen tekee se, että kaikki lautakunnat suhtautuvat budjettiesityksiin rajulla vastustuksella. Niin kasvatuksen ja koulutuksen, sosiaali- ja terveyspuolen kuin kaupunkiympäristön budjettiesitykset ovat kohdanneet vahvaa kritiikkiä lautakunnissa. Myös vasemmistoliitto vastustaa leikkaussuunnitelmia voimallisesti, eikä tule hyväksymään palveluiden heikentämistä nyt esitetyllä tavalla.

”Helsingillä on vaihtoehto, eivätkä leikkauslistat ole pakollinen toimenpide vaan ideologinen valinta. Kaupunki on tehnyt satojen miljoonien eurojen ylijäämää ja viime vuonna alentanut veroprosenttia. Kyse ei siis ole siitä, etteikö palveluihin olisi varaa. Helsingissä on punavihreä enemmistö, nyt mitataan sen voima torpata aivan olennaisiin palveluihin kohdistetut leikkaussuunnitelmat”, valtuustoryhmä linjaa.

Vasemmistoliiton ryhmä myös korostaa, ettei sen tavoitteena ole ainoastaan estää leikkauksia, vaan myös lisätä eri toimialojen rahoitusta nykyisestä esimerkiksi vanhustenhoidon ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen parantamiseksi.

Toteutuessaan leikkauslistat tarkoittaisivat muun muassa seuraavaa:

 

Kasvatus ja koulutus

 • varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kuntalisä poistaminen yli 2-vuotiailta
 • peruskoulujen ja lukioiden resurssien vähentäminen prosentilla, mikä tarkoittaisi peruskouluissa ryhmäkokojen kasvattamista sekä jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentämistä ja lukioissa kurssitarjonnan vähentämistä ja ryhmäkokojen kasvattamista
 • ammatillisen koulutuksen resurssien vähentäminen kahdella prosentilla, mikä tarkoittaisi työelämässä oppimisen osuuden lisäämisen ohella määräaikaisten opettajien määrän vähentämistä

Pöytäkirjassaan lautakunta toteaa, että esitetty budjettikehys ei riitä kaupungin strategian toteuttamiseen eikä mahdollista riittävän laadukasta kasvatusta ja koulutusta Helsingissä”.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aika

 • ei uusia liikuntapaikkoja
 • hintojen nostaminen useissa palveluissa
 • liikunnan aukiolojen supistaminen
 • luonnonjääkenttien jäädyttämättä jättäminen
 • uimarantojen uimavalvonnan vähentäminen
 • jääurheilun hintojen nousu
 • Roihuvuoren ja Pakilan nuorisotaloista luopuminen
 • Kaapelitehtaan musiikkitiloista luopuminen
 • kulttuurikaveritoiminnasta luopuminen
 • pienimpien kirjastojen aukioloaikojen supistaminen
 • kirjastojen tapahtumatuotannon supistaminen
 • kaupunginmuseon näyttelytoiminnan supistaminen
 • nuorten syrjäytymisen ehkäisyn uudet avaukset ja toimenpiteet jäävät pois
 • ikäihmisten kulttuuripalveluiden uusia 2018 avauksia ei voida jatkaa

Pöytäkirjassaan lautakunta toteaa, että ”nykyisentasoinen raami ei mahdollista kasvavan väestön tarpeisiin vastaamista ja kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamista”.

 

Sosiaali- ja terveyspuoli

Sosiaali- ja terveyspuolella säästöjä haetaan erityisesti digitalisaatiolla ja palvelurakennetta keventämällä, toisin sanoen laitoshoitoa vähentämällä. Pöytäkirjassaan lautakunta toteaa, kuinka ”sote-palveluiden laskennallinen tuottavuustavoite on annetulla menoraamilla 1,3 prosenttia. (- -) Säästöpaine kokonaisuudessaan on noin 20 miljoonaa, josta kaupungin strategian mukainen tuottavuustavoite 0,5 prosenttia on noin 7 miljoonaa, minkä jälkeen jää vielä 12 miljoonaa säästettäväksi. Tuottavuutta parantavilla toimenpiteillä voidaan hillitä kustannusten kasvua tiettyyn rajaan saakka, mutta tässä mittaluokassa se on haastavaa palvelujen laatua ja määrää heikentämättä”.

 

Kaupunkiympäristö

Pöytäkirjassaan lautakunta toteaa, että ”tässä ehdotuksessa yksilöidyt talousarvioehdotuksessa toteutumattomat tarpeet koskien asuntotuotannon toteuttamisedellytyksiä, tilahankkeiden ylläpitoa ja investointeja, katujen ja viheralueiden ylläpitoa, liikennejärjestelmien kehittämistä, toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamista sekä puistoinvestointien tasoa ovat merkittäviä ja niiden huolellinen arviointi lopullisen budjettiesityksen valmistelussa on tärkeää.

Kaupunkiympäristölautakunta kiinnittää lisäksi huomiota valmisteilla olevaan Helsingin merelliseen strategiaan ja sen sisältäviin mahdollisiin resurssitarpeisiin sekä käyttömenojen että investointien osalta ja katsoo, että nämä tarpeet niiden selkeytyessä tulisi ottaa osaksi budjettiehdotuksen arviointia.”

 

Toimialoilla käsitellyt budjetit ovat tässä vaiheessa vielä hahmotelmia, ja lopullisen budjettiesityksen esittelee 10. lokakuuta pormestari Jan Vapaavuori. Tämän jälkeen käydään puolueiden väliset neuvottelut. Lopullisesta budjetista päättää kaupunginvaltuusto.— Lue lisää

12 toukokuun, 2023 | Tiedotteet

Leikkauspolitiikka on ihmishengillä leikkimistä

26 huhtikuun, 2023 | Blogit

Kaupungin oma ruoantuotanto turvattava

16 joulukuun, 2022 | Ajankohtaista

Vuosikatsaus 2022: Mitä olemme saaneet aikaan tänä vuonna?