Blogi: Leikkausten pienentäminen ei ole rahan lisäämistä

Yleistä

Julkisessa keskustelussa on esiintynyt eri käsityksiä, siitä onko kokoomuksen, vihreiden, sosialidemokraattien ja RKP:n valtuustoryhmien neuvotteluissa hyväksymä sopu Helsingin vuoden 2021 talousarviosta leikkaava vai ei. Huomio on keskittynyt erityisesti kasvatukseen ja koulutukseen. Tässä blogissa avaamme laskelmien ja esimerkkien avulla, miksi esitys on leikkaava ja palveluita heikentävä.

Helsingin väkiluku kasvaa koko ajan. Kun on enemmän ihmisiä käyttämässä esim. terveyskeskuspalveluita ja kirjastoja tai enemmän lapsia kouluissa, tarvitaan myös enemmän lääkäreitä, kirjastonhoitajia ja opettajia. 

Lisäksi hintataso nousee, ja palkkoihin pitää tehdä työehtosopimuksissa sovitut korotukset. Siksi palveluiden tuottaminen samallekin määrälle ihmisiä maksaa hiukan enemmän ensi vuonna kuin tänä vuonna. 

Jotta väkiluvun kasvuun ja kustannustason nousuun pystyttäisiin vastaamaan, pitäisi vuoden 2021 budjetissa olla rahaa ainakin 3,04 % enemmän kuin tänä vuonna. Silloin oltaisiin ikään kuin “nollatasolla”, eli pystyttäisiin tarjoamaan ihmisille yhtä paljon ja yhtä hyvää kuin tähän asti. Jos rahaa lisätään tätä vähemmän, joudutaan jostain leikkaamaan. Siksi puhumme leikkauksista, vaikka euroja budjetissa on hiukan enemmän kuin tänä vuonna. 

Kasvatus ja koulutus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta olemme saaneet tarkimmat laskelmat budjetin riittävyydestä, ja siksi leikkaustoimista on parempi tieto kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa tai kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. 

Talousarvioehdotuksen sisältämiä tuottavuustoimenpiteitä ovat: 

  • tilojen yhteiskäytön lisääminen toimialan ja muiden toimialojen kesken ja palveluverkkotarkastelu, 
  • Helsinki-lisä rajataan alle 1-vuotiaisiin, ja muutos astuu voimaan 1.6.2021, 
  • varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalveluissa laajempaan kilpailutukseen siirtyminen, 
  • varhaiskasvatuksen järjestöavustuksista luopuminen, 
  • perusopetuksessa jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen, aamutoiminnasta luopuminen sekä tuntimäärien mahdollinen vähentäminen vastaamaan perusopetusasetuksen vähimmäisvuosiviikkotuntimääriä, 
  • lukioissa kurssitarjonnan tuotantotapojen kehittäminen sekä lukioiden välisten yhteisten kurssien tarjonnan lisääminen, 
  • ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen osuuden kasvattaminen sekä ei-vetovoimaisten tutkintojen tarjoamisen vähentäminen, 
  • vapaan sivistystyön opetustarjonnan kohdentaminen ja tuotantotapojen kehittäminen. 

Virkamiesten lautakunnalle antamien tietojen mukaan niillä saadaan 36 miljoonan säästöt. Pormestarin esityksessä vähennettiin vielä 12 miljoonaa lautakunnan esityksestä, joten säästötarve oli 48 miljoonaa. Poliittisten ryhmien välisissä neuvoteluissa pormestarin esitykseen lisätty 22 miljoonaa kattaa tästä alle puolet, eli leikattavaa jää vielä 26 miljoonaa.

Kaikissa näissä esityksissä budjettiin lisätään kyllä rahaa edellisestä vuodesta, mutta oppilasmäärä ja kustannukset kasvavat suhteessa vielä enemmän. Esimerkiksi koulutilojen peruskorjaukset lisäävät tilojen kustannuksia 14,4 miljoonaa.

Vasemmistoliitto esittää kaikkien suunniteltujen leikkauksien perumista sekä rahoituksen lisäämistä, jotta voidaan vastata koronakriisin lisäämään tuen tarpeeseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Jos tämän vuoden budjettiin lisättäisiin rahaa 3,04 % eli sen verran kuin väestönkasvu ja kustannustason nousu edellyttää, tarkoittaisi se 45,5 miljoonaa euroa. 

Kuitenkin tänäkin vuonna budjetti on osoittautunut riittämättömäksi. Lastensuojelussa jouduttiin käyttämään 13 miljoonaa ja vammaispalveluissa noin 5 miljoonaa yli budjetin. Nämä ovat lakisääteisiä menoja, eli kaupunki ei voi päättää olla auttamatta lastensuojelun tarpeessa olevia lapsia.  Tämän vuoden budjettiin pitäisi siis lisätä 45,5 + 13 + 5 = 63,5 miljoonaa euroa, jotta mitään ei tarvitsisi leikata. 

Pormestarin esityksessä ehdotettiin lisättäväksi 11 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Poliittisten ryhmien neuvotteluissa lisättiin 30 miljoonaa tähän päälle, eli vajetta jää vielä 22,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialalta emme ole saaneet tarkkoja tietoja, miten tämä vaje paikattaisiin. 

Vasemmistoliitto esittää budjetin nostamista viime vuoden tasolle sekä rahoituksen lisäämistä, jotta voidaan vahvistaa terveysasemia ja vanhustenhoitoa sekä purkaa tuetun asumisen jonoja. Lisäksi varataan rahaa koronakriisin aiheuttaman palvelutarpeen lisäyksen kattamiseksi ja eriarvoistumista lisäävien vaikutusten korjaamiseksi mm. aikuissosiaalityöhön, mielenterveyspalveluihin, perhekeskuksiin ja päihdehuoltoon. 

Kulttuuri ja vapaa-aika

Jos viime vuoden budjettiin lisättäisiin rahaa 3,04 % eli sen verran kuin väestönkasvu ja kustannustason nousu edellyttää, tarkoittaisi se noin 6 miljoonaa euroa.

Pormestarin esityksessä ehdotettiin lisättäväksi 1.5 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Budjettisovussa lisättiin 1 milj tähän päälle, eli vajetta jää vielä noin 3.5 miljoonaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan emme ole saaneet tarkkoja tietoja, miten tämä vaje paikattaisiin. Budjettiesityksestä käy ilmi, että ainakin vähennettäisiin kulttuurilaitosten avustuksia. 

Vasemmistoliitto esittää budjetin nostamista viime vuoden tasolle sekä rahoituksen lisäämistä, jotta voidaan vahvistaa nuorisotyön resursseja ja työllistää kulttuurialan ammattilaisia koronakriisin välillisten vaikutusten ehkäisemiseksi sekä kasvattaa kulttuurin ja liikunnan avustusmäärärahoja.  

Investoinnit

Investoinnit voivat tarkoittaa uusien teiden, rakennusten, raitiokiskojen jne. rakentamista tai olemassa olevien korjaamista. 

Niin rakennukset kuin tietkin kuluvat käytössä, ja siksi niitä pitää korjata. Jos lykkäämme korjauksia, menevät rakennukset entistä huonompaan kuntoon, jolloin korjaaminen tulee vielä kalliimmaksi. Tarpeellisten korjausten määrää kutsutaan korjausvelaksi. 

HKL:n omaisuudessa eli metroasemissa, kiskoissa jne. on paljon kiireellisiä korjaustarpeita. Virkamiesten kriittisiksi arvioimat korjaukset vaatisivat 36 milj lisää pormestarin esitykseen, ja metroasemien korjaukset 13 milj lisää. Budjettisovussa näihin saatiin 24 milj, eli vajausta jää 17 milj. Tätä rahaa ei siis saada säästöön, vaan korjaustarpeet odottavat meitä tulevina vuosina. — Lue lisää

12 toukokuun, 2023 | Tiedotteet

Leikkauspolitiikka on ihmishengillä leikkimistä

26 huhtikuun, 2023 | Blogit

Kaupungin oma ruoantuotanto turvattava

16 joulukuun, 2022 | Ajankohtaista

Vuosikatsaus 2022: Mitä olemme saaneet aikaan tänä vuonna?