Haglundin ryhmäpuheenvuoro AM-ohjelmasta

Värderade ordförande, bästa fullmäktige

Asumisen hinnan nousu kotitalouksien tuloja nopeammin on maailmanlaajuinen ilmiö. Keskituloisissa kotitalouksissa asuminen on eniten kasvanut menoerä vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Suomessa asumisen kalleus vaikuttaa pienituloisten lisäksi erityisesti pääkaupunkiseudulla ja vuokralla asuvien toimeentuloon. Liian korkeat asuinkulut koskettavat useimpia helsinkiläisiä, sillä meistä asuu vuokralla lähes puolet, mikä on suomalaisittain korkea osuus. OECD:n tuoreessa vertailussa Suomi sijoittuu vertailun kärkeen, mitä tulee asumismenojen kalleuteen yksityisillä vuokramarkkinoilla.

Hyvät valtuutetut,

Asumisen kalleus tuottaa toimeentulovaikeuksia ja eriarvoistaa asumisvalintoja: etäällä työpaikastaan asuvat joutuvat käyttämään kohtuuttoman ajan päivästään työmatkaan ja pahimmillaan korkeita asuinkuluja on paikattava asumistuen lisäksi toimeentulotuella.

Vasemmistoliiton näkemys on, että tulotaso ja varallisuus ei saa määrittää sitä, voiko olla helsinkiläinen. Helsingin on jatkossakin oltava myös siivoojien, lähihoitajien ja kauppojen työntekijöiden kaupunki.

Pelkkä asuntotuotannon kasvattaminen ei ratkaise asumisen korkean hinnan ongelmaa. Vaikka asuntojen tarjontaa on viime vuosina kasvatettu, hinnat eivät pääkaupunkiseudulla ole kääntyneet laskuun. Vaikuttavin keino taittaa asuinkustannusten nousu on rakentamalla merkittävästi lisää kunnan omia, omakustanteisia vuokra-asuntoja.

Tämän takia onkin käänteentekevä päätös, että uudessa AM-ohjelmassa sitoudumme korottamaan pitkän korkotuen ARA-asuntojen osuutta kolmeenkymmeneen prosenttiin vuodesta 2023 lähtien. Tämä tarkoittaa tuhansia uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tämä on vasemmistolaisen asuntopolitiikan ydintavoite ja mahdollistaa kaikkien tuloluokkien asumisen Helsingissä.

Hyvät valtuutetut,

Asumisen kalleus koskettaa kuitenkin laajasti pieni- ja keskituloisia kotitalouksia, myös sellaisia jotka eivät välttämättä voi saada ARA-vuokra-asuntoa. Tulevaisuudessa Helsingin tulisi vastata entistä paremmin kaupunkilaisten tarpeisiin ja rakennuttaa omakustanteisia vuokra-asuntoja myös ARA-järjestelmän ulkopuolella.

Myös omistusasumista, jota rakennetaan omakustannusperiaatteella, tarvitaan jatkossa. Hitas-järjestelmässä on ollut ongelmia ja jotkut asuntokeinottelijat ovat haalineet asuntoja jälleenvuokrattavaksi. Tämä ei vastaa Hitaksen tarkoitusta.
Siksi ohjelmakauden puoliväliin mennessä valmistellaan uusi Hitasta vastaava järjestelmä, jossa vanhan valuviat korjataan. Hitaksesta ei kuitenkaan luovuta ennen uuden yhdessä sovitun mallin käyttöönottoa.

Hyvät valtuutetut,

Vasemmistoliitolle asuntopolitiikassa on tärkeää huomioida asumisen hinnan lisäksi segregaation torjuminen, kaupunginosien luonteet sekä asuinaluiden yhteensovittaminen kaupunkiluonnon kanssa. Täydennysrakentamisen yhteydessä huomioidaan uuden AM-ohjelman mukaan selvästi kaupunginosien omaleimaisuus, paikalliset toiveet ja alueelle syntynyt kulttuuri.

Tästedes segregaatiokehitystä on purettava entistä vahvemmin myös tuomalla sekoittuneempaa tulotasoa alueille, joille hyväosaisuus on tiivistynyt. Tarvitsemme ennen kaikkea kohtuuhintaista vuokra-asumisen rakentamista sellaisille alueille, joissa niitä ei ennestään ole.

Helsinki on sitoutunut asunnottomuuden kitkemiseen. Tuetun asumisen tarjonta, kaupungin oma asuntovälitys ja asuntoneuvonta ovat keskeiset keinot asunnottomuuden purkamiseen.

Hyvät valtuutetut,

Jos haluamme olla aidosti elävä, kiinnostava ja uutta luova kaupunki, monipuolisen asumisen tarjonnan on oltava kunnossa. Emme voi kuitata kohtuuhintaisuuden toteutuvan vain joko lisäämällä asuntojen tarjontaa ylipäätään tai vain rakentamalla enemmän ARAa, vaikka nämä vievät tavoitetta kohti, tarvitsemme monien keinojen yhdistelmää.

Pidän erinomaisena, että tästedes seuraamme kohtuuhintaisen asumisen toteutumista selvittämällä entistä tarkemmin, kuinka suuri osuus helsinkiläisten kotitalouksien tuloista menee asumiseen. Tämä on ensisijaisen tärkeää, jotta voimme arvioida asuntopolitiikkamme onnistumista ja asettaa kaikkia helsinkiläisiä palvelevan kohtuuhintaisen asumisen toteutumisen kaupungin politiikan keskiöön. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä tukee kaupunginhallituksen esitystä.— Lue lisää

12 toukokuun, 2023 | Tiedotteet

Leikkauspolitiikka on ihmishengillä leikkimistä

26 huhtikuun, 2023 | Blogit

Kaupungin oma ruoantuotanto turvattava

16 joulukuun, 2022 | Ajankohtaista

Vuosikatsaus 2022: Mitä olemme saaneet aikaan tänä vuonna?