TIEDOTE // Helsingin vasemmistoliiton budjettitavoitteet: tärkeät palvelut kuntoon, lisäsatsauksia joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä on nimennyt tavoitteensa budjettineuvotteluihin. Vasemmistoliitto ajaa vuoden 2018 budjettiin panostuksia erityisesti päiväkotipaikkojen määrään, maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen, jalkautuvaan sosiaalityöhön sekä vanhustenhoitoon. Lisäksi vasemmistoliitto ehdottaa lisäsatsauksia joukkoliikenne- ja pyöräilyinvestointeihin.

Päiväkotien osalta vasemmistoliitto ajaa erityisesti hoitopaikkojen määrän lisäämistä. Tällä hetkellä paikkoja on lapsimäärään nähden liian vähän, mikä hankaloittaa useiden perheiden arkea, kun lapsi ei pääse lähipäiväkotiinsa. Vuonna 2017 päiväkotipaikkoja oli 550 liian vähän, ja vuonna 2018 paikkatarpeen on arvioitu nousevan viidellä prosentilla eli lähes 1200 lapsella. Helsingin budjettiehdotuksessa kasvuun on varauduttu vain 350 hoitopaikan verran, mitä vasemmistoliitto pitää riittämättömänä.

Päiväkotien lisäksi vasemmistoliiton budjettitavoitteena on saada lisäsatsauksia jalkautuvaan eli kaduilla tehtävään sosiaalityöhön sekä maahanmuuttopalveluihin. Jalkautuva sosiaalityö tekee sosiaalityöstä aiempaa helpommin lähestyttävää ja läpinäkyvää ja vie palvelut asiakkaiden luo esimerkiksi ruokajonoihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla vasemmisto vaatii kahden moniammatillisen tiimin lisäämistä maahanmuuttajien kotoutumispalveluihin.

Julkisen liikenteen ja pyöräilyn osalta vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää määrärahalisäyksiä esimerkiksi pyöräilyinvestointeihin, joukkoliikenteen kehittämiseen ja kaupunkipyörien laajentamiseen koko Helsinkiin.

 

Vanhustenhuollon osalta vasemmisto vaatii lisäsatsauksia sekä kotihoitoon että ympärivuorokautiseen hoitoon. Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta totesi viime vuonna, että kaupungilla on vaikeuksia tarjota tarvittavia palveluita tilanteissa, joissa vanhuksen kunto heikkenee nopeasti ja dramaattisesti. Liian pieni määrä palveluasumispaikkoja on johtanut muun muassa pitkiin jonoihin, joissa lukuisat huonokuntoiset vanhukset odottavat palveluasumispaikkaa kuntoonsa nähden epäinhimillisen pitkään. Kaupungin budjettiehdotuksessa ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrään ei ehdotettu lisäyksiä, vaikka huonokuntoisten vanhusten määrä kasvaa jatkuvasti.

”Vanhusten riittämätön hoito on yksi Suomen tämän hetken vakavimmista ihmisoikeusongelmista. Kotihoidon kehittäminen on tärkeää, mutta se ei yksin riitä – tarvitaan myös lisää ympärivuorokautisen hoidon paikkoja. Helsingin on ryhdyttävä kantamaan todellista vastuuta hauraassa ja puolustuskyvyttömässä tilassa olevista vanhuksista”, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sanoo.

Vuorjoen mielestä pormestari Jan Vapaavuoren (kok) ehdotus kunnallisveron alentamisesta on osoitus siitä, että Helsingin taloudessa on liikkumavaraa. 70 miljoonalla eurolla, jota nyt esitetään veronalennukseen, vanhustenhoito saataisiin nostettua varsin hyvälle tasolle.

”Meidän linjamme on selvä: Veroprosentin alentamisesta voidaan keskustella sitten, kun palvelut on turvattu. Ei pitäisi olla kenellekään epäselvää, että vanhustenhoito on näistä palveluista merkittävimpiä”, Vuorjoki sanoo.

Helsingin vasemmistoliiton budjettitavoitteet 2018 löydät kokonaisuudessaan täältä.

 

Lisätietoja:

Anna Vuorjoki, Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja, p. 050 337 0689

Dan Koivulaakso, Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varapj, p. 044 5066613

Veronika Honkasalo, Helsingin vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, p. 040 5559409— Lue lisää

12 toukokuun, 2023 | Tiedotteet

Leikkauspolitiikka on ihmishengillä leikkimistä

26 huhtikuun, 2023 | Blogit

Kaupungin oma ruoantuotanto turvattava

16 joulukuun, 2022 | Ajankohtaista

Vuosikatsaus 2022: Mitä olemme saaneet aikaan tänä vuonna?