Helsingin Vasemmistoliitto ei hyväksy kiirettä raideliikenteen yhtiöittämiselle

Istuvan valtuuston kausi lähenee loppuaan ja päätöksentekoon valmistellaan kiireellä päätöstä HKL:n yhtiöittämisestä. Raideliikenteen yhtiöittämispyrkimysten taustalla on toive seudullisesta yhtiöstä Espoon ja Vantaan kanssa.

Yhteinen yhtiö voisi hallinnoida kolmen kaupungin raiteilla kulkevaa liikennettä. Suunnitelmat ovat kuitenkin valuneet kuiviin Espoon ilmoitettua, ettei ole lainkaan kiinnostunut hankkeesta. Nyt Helsinki pyrkii kiirehtien muodostamaan yhtiön pelkästään Vantaan kanssa, vaikka sillä ei ole valtuuston päätöstä yhtiöittämisestä tai raideliikenteen rakentamisesta ylipäätään. Päätös raiteiden rakentamisesta tehdään Vantaalla vasta vuonna 2023. Näköalana on, että Helsingille jää käsiinsä yhtiö, ilman yhtäkään yhteistyökumppania tai varsinaista syytä yhtiöittämiselle.

”Pyrkimys yhtiöittää Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) aiheuttaa jo vuoden koronaepidemian keskellä varikoilla ja liikenteessä työskennelleelle HKL:n henkilöstölle lisää epävarmuutta luomalla uhkaa työehtojen heikkenemisestä” toteaa HKL:n johtokunnan varapuheenjohtaja Anu Suoranta.

Henkilöstö vastustaa yhtiöittämistä – yli puolet koko henkilöstöstä allekirjoittanut adressin

HKL:n henkilöstö vastustaa yhtiöittämistä ja henkilöstön edustajat ovat luovuttaneet Helsingin kaupunginvaltuustolle 27.4. mittavan adressin suunnitelmien pysäyttämiseksi. Henkilöstö esittää adressissa huolensa julkisen toiminnan pilkkomisesta osiin voiton maksimoimiseksi. “Täysin toimiva ja yhtenäinen julkinen palvelu halutaan pilkkoa osiin niin, että alustasta voidaan kaupitella osakkeiden muodossa parhaat palat sopiville tahoille.” Yhtiöittämistä vastustavan adressin on allekirjoittanut yli puolet HKL:n henkilöstöstä.

Henkilöstö vetoaa toiminnan olleen kannattavaa pitkään esimerkiksi isojen organisaatioon tehtyjen uudistusten myötä, joten työn tehostamisesta ei yhtiöittämisessä ole kyse. Myös seudullisen palvelutason kerrotaan olevan valmiiksi korkealla tasolla.

“Meillä on liikaa esimerkkejä julkisten toimintojen yhtiöittämisestä epäonnistuneesti niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla. Yhtiöittäminen on peruuttamaton ratkaisu.” vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo sanoo.

Vasemmistoliitto vaatii yhtiöittämispäätöksen laittamista jäihin uudelleenharkittavaksi

Helsingin Vasemmistoliitto yhtyy raidetyöntekijöiden huoleen turhasta yhtiöittämisestä. Kaupungin yhtiöittäessä omia julkisia toimintojaan, altistaa se tulevaisuutensa vaikeasti ennakoitavien markkinavoimien leikkikentäksi. Henkilöstössä on herännyt myös huoli siirtymisestä heikomman työehtosopimuksen piiriin.

“Yksi houkuttelevimmista syistä HKL:n yhtiöittämiselle on työnantajan mahdollisuus työehtosopimuksen vaihtoon. Sen myötä uudet työntekijät joutuvat väistämättä eriarvoiseen asemaan vanhoina työntekijöinä jatkavien suhteen ja palkkasäästöt kertyvät työnantajalle sitä mukaa, kun vanhempia työntekijöitä siirtyy pois palveluksesta.” HKL:n henkilöstön adressi toteaa.

Kun julkinen toiminto kerran yhtiöitetään, on se peruuttamaton ratkaisu, josta kaupunki ei pääse pois edes halutessaan. Helsingin ei pidä tehdä yhtiöittämispäätöstä kiireessä ja epävarmana siitä onko Vantaa edes mukana koko suunnitelmassa. Päätöstä raideliikenteen yhtiöittämisestä on lykättävä, kunnes päätöksenteolle on olemassa varmempi tietopohja. Vasemmistoliitto ei kannata kaupungin omien hyvin toimivien julkisten toimintojen yhtiöittämistä.

Lisätietoja:

Veronika Honkasalo
veronika.honkasalo@eduskunta.fi
040 5559409— Lue lisää

12 toukokuun, 2023 | Tiedotteet

Leikkauspolitiikka on ihmishengillä leikkimistä

26 huhtikuun, 2023 | Blogit

Kaupungin oma ruoantuotanto turvattava

16 joulukuun, 2022 | Ajankohtaista

Vuosikatsaus 2022: Mitä olemme saaneet aikaan tänä vuonna?