Päästöjä ja henkilöautoilua lisäävä tunnelihanke on vakavassa ristiriidassa hiilineutraalin Helsingin rakentamisen kanssa

Tänään tiistaina 12.10. kaupunkiympäristölautakunta tekee päätöksen Sörnäisten tunnelista. Tunneli on vaikeasti yhteensovitettavissa tällä viikolla kaupunginvaltuustossa käsiteltävänä olevan kaupunkistrategian kanssa: strategia nostaa kaupungin ilmastotavoitteiden kunnianhimon tasoa samalla kun tunneli rakentuessaan lisäisi autoliikennettä ja sen aiheuttamia päästöjä.

Sörnäisten tunnelin arvioidaan lisäävän autoliikennettä 1900 matkaa vuorokaudessa, vastaavasti se pienentäisi sekä joukkoliikenteen käyttäjiä noin tuhannella että pyöräilyä ja kävelyä noin 600 matkalla. 

Tunneli lisää kantakaupungissa tehtäviä automatkoja päivittäin lähes kahdella tuhannella – kyse ei siis ole Kalasataman ympäristön paikalliskysymyksestä, vaan koko ydinkeskustaa koskevasta liikennelinjauksesta, joka vähentää kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä. Tämä on liian suuri hinta maksettavaksi autoliikenteen rauhoittumisesta Kalasataman keskuksen läheisyydessä.

Tunnelista tehdyn päätöksenteon eri vaiheissa on toistettu, että “maan päältä katoaa 7500 autoa” – se on valitettavasti vain osin totta: ne katoavat Kalasataman keskuksen kohdalta, mutta ovat jälleen maanpäällisessä katuverkossa Hermannin rantatiellä, Sörnäisten rantatiellä ja muualla keskustassa. 

Tunneli ja sen vaatimat suuaukot pakottaisivat jalankulkijat pitkille kiertoreiteille ja heikentäisivät merkittävästi jalankulkuympäristöä sekä Sörnäisten että Hermannin päädyissä. Tunneli heikentää myös Kyläsaaren tulevan asuinalueen asukkaiden tienylitysmahdollisuuksia kun vierelle tulisi melkein puolen kilometrin pituinen matka ilman jalankulkijoiden ylityspaikkaa. 

Helsingin liikennesuunnittelu nojaa periaatteeseen, jossa huolehditaan ensimmäisenä kävelijöiden tarpeista. Tämän jälkeen huomioidaan pyöräilijöiden, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen ja vasta näiden jälkeen henkilöautoilun tarpeet. Nyt olemme kuitenkin päättämässä tunnelista joka sekä lisää autoliikennettä, heikentää kävelyn edellytyksiä että pahimmillaan haittaa joukkoliikenteen sujuvuutta.

Sörnäisten tunnelin kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä 180 miljoonaa euroa, julkisuudessa käytetty 50 miljoonaa kattaa vain ensimmäisen toteutusvaiheen kustannukset. Vuotuiset käyttökustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa. Tämä on liian suuri hinta maksettavaksi hankkeesta joka on ristiriidassa sekä kaupungin ilmastotavoitteiden että liikennesuunnittelun periaatteiden kanssa. 

Sörnäisten tunnelihanke ei ole yhteensovitettavissa hiilineutraalin Helsingin rakentamisen kanssa. Sen sijaan kaupungin on juuri alkaneella valtuustokaudella otettava kestävien liikennemuotojen edistäminen tosissaan henkilöautoilusta huolehtimisen sijaan.

 

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet

Mia Haglund ja Noora Laak

 — Lue lisää

12 toukokuun, 2023 | Tiedotteet

Leikkauspolitiikka on ihmishengillä leikkimistä

26 huhtikuun, 2023 | Blogit

Kaupungin oma ruoantuotanto turvattava

16 joulukuun, 2022 | Ajankohtaista

Vuosikatsaus 2022: Mitä olemme saaneet aikaan tänä vuonna?