Kontakt

Anna Vuorjoki
fullmäktigegruppens ordförande
tel. 050 337 0689
anna.vuorjoki (at) kolumbus.fi

Meri Valkama
kommunikationschef | gruppsekreterare
tel. 040 635 9713
meri.valkama (at) vasemmisto.fi

  • fullmäktigegruppens information, politisk kommunikation, medierelationer
  • fullmäktigegruppens ekonomiska ärenden
  • ärenden som rör förtroendeuppdrag
  • sekreterare för fullmäktigegruppen

Juuso Aromaa
verksamhetsledare för Vänsterförbundet i Helsingfors
tel. 040 701 5512
juuso.aromaa (at) vasemmisto.fi

  • administration och ekonomi för Vänsterförbundet i Helsingfors
  • koordinerar evenemang och frivilligarbete
  • valarbete
  • distriktets interna kommunikation
  • sekreterare för distriktsstyrelsen