Kontakt

Mia Haglund

Mia Haglund
Fullmäktigegruppens ordförande
tel. 050 5637 758
mia.m.haglund (at) gmail.com

Minna Majaniemi

Minna Majaniemi
Kommunikationsexpert och gruppsekreterare
tel. 040 626 6007
minna.majaniemi (at) vasemmistoliitto.fi

  • fullmäktigegruppens information, politisk kommunikation, medierelationer
  • fullmäktigegruppens ekonomiska ärenden
  • ärenden som rör förtroendeuppdrag
  • sekreterare för fullmäktigegruppen

Toni Asikainen
Verksamhetsledare för Vänsterförbundet i Helsingfors
tel. 040 664 5901
toni.asikainen (at) vasemmistoliitto.fi

  • administration och ekonomi för Vänsterförbundet i Helsingfors
  • koordinerar evenemang och frivilligarbete
  • valarbete
  • distriktets interna kommunikation
  • sekreterare för distriktsstyrelsen