Vänsterns fullmäktigegrupp

– ett gott Helsingfors för alla 

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. Till gruppen hör bl.a. riksdagsledamöter, medborgaraktivister, forskare, företagare samt yrkesmänniskor inom social- och hälsovården, utbildnings- och kultursektorn. Ett mångsidigt kunnande garanterar ett sakkunnigt beslutsfattande där alla samhällsdelar är representerade. För oss är det viktigt att skapa ett gott Helsingfors för alla, inte bara för de få.

Ledamöterna

Biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn

Paavo Arhinmäki

paavo.arhinmaki (a) hel.fi

www.paavoarhinmaki.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens ordförande, medlem i stadsmiljönämnden

Mia Haglund

mia.m.haglund (a) gmail.com

www.miahaglund.fi

Läs mer

FULLMÄKTIGEGRUPPENS 1:A VICE ORDFÖRANDE, ERSÄTTARE I STADSSTYRELSEN, LEDAMOT I KONCERNSEKTIONEN

Titta Hiltunen

titta (a) tittahiltunen.fi

www.tittahiltunen.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 2:a vice ordförande, ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden

Petra Malin

petra (a) petramalin.fi

www.petramalin.fi

Läs mer

medlem i stadsstyrelsen, medlem i näringslivssektion

Minja Koskela

minja.vasemmistoliitto (a) gmail.com

minjakoskela.fi

Läs mer

ledamot i kultur- och fritidsnämnden, riksdagsledamot

Veronika Honkasalo

veronika.honkasalo (a) gmail.com

www.veronikahonkasalo.fi

Läs mer

medlem i Helens styrelse, riksdagsledamot

Mai Kivelä

mai.kivela (a) eduskunta.fi

www.maikivela.fi

Läs mer

ersättare i stadsstyrelsen, riksdagsledamot

Suldaan Said Ahmed

suldaan.said (a) gmail.com

www.suldaan.fi

Läs mer

medlem i HRT:s styrelse

Elina Kauppila

elina (a) elinakauppila.fi

www.elinakauppila.fi

Läs mer

ledamot i stadsmiljönämden

Tuomas Nevanlinna

tuomas.nevanlinna (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Sami "Frank" Muttilainen

sami.muttilainen (a) gmail.com

www.samifrankmuttilainen.com/

Läs mer

Ersättare

medlem i fostrans- och utbildningsnämnden

Vesa Korkkula

vkorkkula (a) gmail.com

Läs mer

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Ajak Majok

ajak.majok (a) hotmail.com

Läs mer

medlem i miljö- och tillståndssektionen

Laura Kolehmainen

laura.m.kolehmainen (a) helsinki.fi

www.kolehmainen2021.fi

Läs mer

medlem i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), medlem i sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet

Anna Vuorjoki

anna (a) annavuorjoki.fi

www.annavuorjoki.fi

Läs mer

medlem i revisionsnämnden

Sandra Hagman

sandra.p.hagman (a) gmail.com

www.sandrahagman.com

Läs mer

Fostrans- och utbildningsnämndens finska sektionens vice ordförande, ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden

Anna Lemström

anna (a) annalemstrom.fi

www.annalemstrom.fi

Läs mer

ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

Meri Valkama

meri.valkama (a) gmail.com

www.merivalkama.fi

Läs mer

Ersättare i stadsmiljönämnden, vice ordförande i sektionen för byggnader och allmänna områden

Noora Laak

noora.laak (a) gmail.com

www.nooralaak.fi

Läs mer

Medlem i Helsingfors evenemangsstiftelsens styrelse

Feniks Willamo

feniks (a) allday.fi

Läs mer

Ordförande i handikapprådet

Marja Kaitaniemi

marja.kaitaniemi (a) gmail.com

marjakaitaniemi.fi/

Läs mer