Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Återställ en värdig ålderdom

Varje helsingforsare ska ha rätt till en värdig ålderdom. Det betyder att ingen ska bli utan den vård hen behöver. Vi vill ha ett Helsingfors där alla åldringar har lika möjlighet till en människovärdig ålderns höst.

Obytta blöjor och ensamhet. Ångest och depression. Minnessjuka som lämnats åt sitt öde, åldringar som hemförlovats från sjukhusen i bedrövligt skick. Bland annat detta har media gjort oss uppmärksamma på under de senaste åren.

Detta får inte fortsätta. Vi arbetar för att Helsingfors verkligen ska ta sitt ansvar för värnlösa och sköra människor. Vi kräver att varje åldrings sina sista år är värdiga och att deras vardag ska vara mänsklig. Det sker dock inte av sig själv.

Helsingfors ska säkra tillräckliga resurser för hemvården, så att ingen åldring blir utan den hjälp hen behöver och så att ingen anställd krossas under arbetsbördan. Dessutom kräver vi att varje åldring vid behov ska få en plats på ett servicehem. När det egna hemmet inte längre är säkert bör staden kunna erbjuda ett alternativ.

En människovärdig ålderdom är allas rätt, inte ett fåtals.

 


— Tavoitteemme

Sänk boendekostnaderna

En bostad till rimligt pris är en grundläggande enrättighet och förutsättning för en fungerande vardag. För närvarande förverkligas inte denna rättighet för alla. Vi vill ändra på det.

Läs mer ›

En ambitiösare klimatpolitk

Vi kan inte stänga vår ögon för att klimatet uppvärms och att levnadsförutsättningarna på vår jord förändras. Vi bygger ett Helsingfors som gör sitt allt för att rädda planeten och bekämpa klimatförändringen.

Läs mer ›

Låt alla barnen lyckas

Helsingfors blomstrar när vi garanterar varje barn och ungdom möjligheten att lära sig så mycket hen vill och utvecklas till den person hen vill vara. Vi arbetar för att alla barn och unga har samma möjligheter att lyckas oberoende av bakgrund.

Läs mer ›

Bygg ett hållbart och grönt Helsingfors

Världens bäst fungerande stad tar hänsyn till alla sina invånare. Vi vill ha ett Helsingfors där det finns tillräckligt med bostäder, där stadsnaturen beaktas när man bygger och där närservice är tillgänglig för alla.

Läs mer ›

Skapa åt alla goda social- och hälsovårdstjänster

Välfärd är alla stadsbors rättighet. Det gäller såväl yrkesverksamma, arbetslösa som också studerande. Både social och medicinsk hjälp ska finnas där när det behövs och alla ska ha rättighet till lika bra tjänster.

Läs mer ›

Gör Helsingfors till jämlikhetens mönsterstad

Helsingfors är som bäst när alla har likvärdiga möjligheter att leva fullödiga liv och förverkliga sig själv. Vi bygger en huvudstad där likvärdighet beaktas vid allt beslutsfattande.

Läs mer ›