Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

En ambitiösare klimatpolitk

Vi kan inte stänga vår ögon för att klimatet uppvärms och att levnadsförutsättningarna på vår jord förändras. Vi bygger ett Helsingfors som gör sitt allt för att rädda planeten och bekämpa klimatförändringen.

Rykande het. Extremväder. Dödlig extremhetta. Dessa är bara några av uttrycken som förekom i media i samband med rapporteringen om sommaren 2018 i Europa. Ifall vi inte agerar nu riskerar dessa uttryck att bli vardag. Det skulle betyda att livet på jorden i sin nuvarande form inte skulle kunna fortsätta.

Vi kräver att Helsingfors tar sitt ansvar i bekämpandet av klimatförändringen, skyddet av naturens mångfald och av vår gemensamma närmiljö. Naturen har ett egenvärde som bör försvaras. Klimatskyddet tillkommer alla, inte bara de få!

Helsingfors ska befrämja att klimatvägkartan följs i alla berörda kommuner. Energilösningarna ska innebära att fossila kraftkällor överges och att det i stället investeras i förnybara energiformer och energieffektivitet. Stenkolen ska överges senast 2030 vilket betyder att både Hanholmens och Sundholmens kraftverk läggs ner. På sikt ska också andra fossila bränslen, t.ex. naturgas överges.

Staden bör främja sina byggnaders energieffektivitet såväl i ämbetsbyggnader som i andra hus. Energieffektiviteten ska främja produktionen av utspritt producerad förnybar energi. Staden kan stå bi med råd och stöd för att detta också ska förverkligas i företagsägda och bostadsaktiebolagsägda byggnader.

Avfall ska undvikas och återvinnigen utvecklas och effektiveras. Vi kräver att staden också fäster särskild uppmärksamhet vid matens och turismens klimatpåverkan. Helsingfors ska prioritera vegetarisk och särskilt vegansk kost i större grad än förut.

Inom trafiken ska trängselavgifter och vägtullar införas. Detta kan förverkligas antingen på en rikstäckande nivå i statlig regi eller bara i huvudstadsregionen. Cykling ska främjas genom att ta fram cykelvägar och enhetliga cykelstråk, fler cykelparkeringar och underlätta transporten av cyklar på tåg. Det populära stadscykelnätverket bör utvidgas. I synnerhet ska kollektivtrafiken på räls utvecklas. Inom busstrafiken ska staden övergå till elbussar i första hand. Förutsättningarna för fotgängartrafik ska också vara i skick.

Samtidigt ska staden skydda sina obebyggda stränder, skogs- och grönområden.


— Tavoitteemme

Sänk boendekostnaderna

En bostad till rimligt pris är en grundläggande enrättighet och förutsättning för en fungerande vardag. För närvarande förverkligas inte denna rättighet för alla. Vi vill ändra på det.

Läs mer ›

Låt alla barnen lyckas

Helsingfors blomstrar när vi garanterar varje barn och ungdom möjligheten att lära sig så mycket hen vill och utvecklas till den person hen vill vara. Vi arbetar för att alla barn och unga har samma möjligheter att lyckas oberoende av bakgrund.

Läs mer ›

Återställ en värdig ålderdom

Varje helsingforsare ska ha rätt till en värdig ålderdom. Det betyder att ingen ska bli utan den vård hen behöver. Vi vill ha ett Helsingfors där alla åldringar har lika möjlighet till en människovärdig ålderns höst.

Läs mer ›

Bygg ett hållbart och grönt Helsingfors

Världens bäst fungerande stad tar hänsyn till alla sina invånare. Vi vill ha ett Helsingfors där det finns tillräckligt med bostäder, där stadsnaturen beaktas när man bygger och där närservice är tillgänglig för alla.

Läs mer ›

Skapa åt alla goda social- och hälsovårdstjänster

Välfärd är alla stadsbors rättighet. Det gäller såväl yrkesverksamma, arbetslösa som också studerande. Både social och medicinsk hjälp ska finnas där när det behövs och alla ska ha rättighet till lika bra tjänster.

Läs mer ›

Gör Helsingfors till jämlikhetens mönsterstad

Helsingfors är som bäst när alla har likvärdiga möjligheter att leva fullödiga liv och förverkliga sig själv. Vi bygger en huvudstad där likvärdighet beaktas vid allt beslutsfattande.

Läs mer ›