Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Gör Helsingfors till jämlikhetens mönsterstad

Helsingfors är som bäst när alla har likvärdiga möjligheter att leva fullödiga liv och förverkliga sig själv. Vi bygger en huvudstad där likvärdighet beaktas vid allt beslutsfattande.

Och så ska det se ut i praktiken: Helsingfors ska vara tillgänglig för alla sina invånare. Det ska gälla såväl personer med nedsatt hörsel, syn eller rörelseförmåga som personer som tillhör språkliga minoriteter. Helsingfors ska vara tryggt för alla oberoende av t.ex. hudfärg, sexuell läggning eller kön. T.ex. ska det finnas könsneutrala toaletter vid alla stadens verksamhetsställen, så att personer som inte identifierar sig med tvåkönsnormen ska ha ett tryggt utrymme. Vi vill inte att ett enda barn eller vuxen måste hålla sig för att hen är rädd att behöva förklara sig att hen verkligen är på rätt toalett. Helsingfors tillhör alla, inte bara få!

Vi bygger en huvudstad där invånarna är likvärdiga oberoende av ålder, bakgrund, bostadsområde, inkomstnivå eller hemspråk. I vårt Helsingfors är människovärdet odelbart och pappers- och arbetslösas eller annars utsatta personers välfärd tillmäts samma värde som också de starkastes. Vi godkänner ingen diskriminering och arbetar aktivt för att den ska utrotas från alla samhällsområden.

Vi vill ha ett Helsingfors som vinnlägger sig om sina arbetstagares lönejämställdhet och arbetsvillkor samt skapar verkliga möjligheter för stadsborna att påverka beslutsfattande som berör dem och deras levnadsmiljö. Vi lyssnar till alla stadsbor och gör Helsingfors till en jämlik och jämställd plats för alla.


— Tavoitteemme

Sänk boendekostnaderna

En bostad till rimligt pris är en grundläggande enrättighet och förutsättning för en fungerande vardag. För närvarande förverkligas inte denna rättighet för alla. Vi vill ändra på det.

Läs mer ›

En ambitiösare klimatpolitk

Vi kan inte stänga vår ögon för att klimatet uppvärms och att levnadsförutsättningarna på vår jord förändras. Vi bygger ett Helsingfors som gör sitt allt för att rädda planeten och bekämpa klimatförändringen.

Läs mer ›

Låt alla barnen lyckas

Helsingfors blomstrar när vi garanterar varje barn och ungdom möjligheten att lära sig så mycket hen vill och utvecklas till den person hen vill vara. Vi arbetar för att alla barn och unga har samma möjligheter att lyckas oberoende av bakgrund.

Läs mer ›

Återställ en värdig ålderdom

Varje helsingforsare ska ha rätt till en värdig ålderdom. Det betyder att ingen ska bli utan den vård hen behöver. Vi vill ha ett Helsingfors där alla åldringar har lika möjlighet till en människovärdig ålderns höst.

Läs mer ›

Bygg ett hållbart och grönt Helsingfors

Världens bäst fungerande stad tar hänsyn till alla sina invånare. Vi vill ha ett Helsingfors där det finns tillräckligt med bostäder, där stadsnaturen beaktas när man bygger och där närservice är tillgänglig för alla.

Läs mer ›

Skapa åt alla goda social- och hälsovårdstjänster

Välfärd är alla stadsbors rättighet. Det gäller såväl yrkesverksamma, arbetslösa som också studerande. Både social och medicinsk hjälp ska finnas där när det behövs och alla ska ha rättighet till lika bra tjänster.

Läs mer ›