Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Sänk boendekostnaderna

En bostad till rimligt pris är en grundläggande enrättighet och förutsättning för en fungerande vardag. För närvarande förverkligas inte denna rättighet för alla. Vi vill ändra på det.

Tänk dig ett hem som känns som ett hem och där det efter utgifter ännu blir kvar något för andra levnadskostnader och hobbyer. Ett hem som du inte behöver vara rädd för att mista. För många helsingforsare är denna tanke en utopi. Vi tror ändå att det är ett realistiskt mål. För alla.

Kostanderna för boende regleras inte av naturlagar utan kan påverkas. Centrala verktyg är planläggningen och tomtöverlåtelserna. Det ska finnas tillräckligt med lediga tomter och på marknaden ska det finnas olika aktörer även genuint allmännyttiga. Skäliga tomthyror sänker också boendekostnaderna.

Vi vill påverka Helsingfors dyra bostadsmarknad också genom att öka kännbart på utbudet av hyreslägenheter. Det enda hållbara sättet att sänka utgifterna för bostadsbidrag är att befordra produktionen av rimligt prissatta bostäder. Boendekostnaderna påverkas också av bostädernas utrustning. Eftersom alla helsingforsare inte behöver en bilplats, bastu eller många kvadrat ska de inte heller ingå i alla nya bostäder. Kostnaderna för parkeringsplatser ska lösgöras från bostädernas pris.

Ett av Helsingfors särdrag är att en stor del av invånarna bor allena. De som bor ensamma betalar i proportion mest för sitt boende och därför ska deras behov beaktas i bostadspolitiken både på statlig och kommunal nivå. Vi vill att också de som bor ensamma ska ha tillräckligt med pengar i handen efter boendekostnader.

Även om man lyckats minska bostadslösheten i Helsingfors är det fortfarande ett problem. Ungas bostadslöshet växer med en oroväckande fart. Det vill vi ändra på. Bostadslösheten kan ändå inte lösas enbart genom bostadspolitik. Den är många gånger ett problemkomplex där medellöshet, betalningsstörningar, rusmedelsproblem och mental ohälsa kan ingå. Därför kan bostadslöshet endast lösas genom att vi griper tag i marginaliseringen som helhet. Vi bygger ett Helsingfors där ingen går utan hem och där alla har en möjlighet till tak över huvudet. Därför kräver vi att staden ska se till att det finns tillräckligt med nöd- och krislogi.

Ett rimligt prissatt, sunt och säkert hem är alla helsingforsares rätt.


— Tavoitteemme

En ambitiösare klimatpolitk

Vi kan inte stänga vår ögon för att klimatet uppvärms och att levnadsförutsättningarna på vår jord förändras. Vi bygger ett Helsingfors som gör sitt allt för att rädda planeten och bekämpa klimatförändringen.

Läs mer ›

Låt alla barnen lyckas

Helsingfors blomstrar när vi garanterar varje barn och ungdom möjligheten att lära sig så mycket hen vill och utvecklas till den person hen vill vara. Vi arbetar för att alla barn och unga har samma möjligheter att lyckas oberoende av bakgrund.

Läs mer ›

Återställ en värdig ålderdom

Varje helsingforsare ska ha rätt till en värdig ålderdom. Det betyder att ingen ska bli utan den vård hen behöver. Vi vill ha ett Helsingfors där alla åldringar har lika möjlighet till en människovärdig ålderns höst.

Läs mer ›

Bygg ett hållbart och grönt Helsingfors

Världens bäst fungerande stad tar hänsyn till alla sina invånare. Vi vill ha ett Helsingfors där det finns tillräckligt med bostäder, där stadsnaturen beaktas när man bygger och där närservice är tillgänglig för alla.

Läs mer ›

Skapa åt alla goda social- och hälsovårdstjänster

Välfärd är alla stadsbors rättighet. Det gäller såväl yrkesverksamma, arbetslösa som också studerande. Både social och medicinsk hjälp ska finnas där när det behövs och alla ska ha rättighet till lika bra tjänster.

Läs mer ›

Gör Helsingfors till jämlikhetens mönsterstad

Helsingfors är som bäst när alla har likvärdiga möjligheter att leva fullödiga liv och förverkliga sig själv. Vi bygger en huvudstad där likvärdighet beaktas vid allt beslutsfattande.

Läs mer ›