Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Skapa åt alla goda social- och hälsovårdstjänster

Välfärd är alla stadsbors rättighet. Det gäller såväl yrkesverksamma, arbetslösa som också studerande. Både social och medicinsk hjälp ska finnas där när det behövs och alla ska ha rättighet till lika bra tjänster.

Livet är oförutsägbart. Vem som helst av oss kan bli sjuk eller råka ut för en olycka eller drabbas av en psykisk kris. Då måste hjälp och stöd finnas till hands.

Vi bygger ett Helsingfors där t.ex. läkare, socialarbetare, psykologer och sjuksköterskor arbetar under samma tak. Människor ska vårdas som helhelter och den hjälpbehövande ska inte förpassas från den ena luckan till den andra. För detta har vi jobbat hårt och i Helsingfors börjar det också se bättre ut.

Hjälpen måste ändå finnas till hand redan innan problemen växer sig stora. Barnfamiljer ska enkelt få hjälp av t.ex. hemtjänsten, familjearbetet och familjerådgivningen. Rådgivningarna ska ha tillräckliga resruser för att möta människorna ordentligt och man ska kunna ta tag i problem med en bekant sjuksköterska istället för att ständigt behöva möta ett nytt ansikte. När stöd och hjälp finns enkelt till hands inbringar det besparningar på sikt och förebygger problem.

Man bör också få enkel, snabb och tillräcklig hjälp vid rusmedelsproblem och mental ohälsa. Vårdformerna ska vara mångsidiga, så att var och en får just sådan hjälp som hen mest behöver.

De vanligaste tjänsterna inom social- och hälsovård ska finnas nära hemmet. Vi vill att staden står för våra gemensamma tjänster istället för att de utlokaliseras åt privata aktrörer som skulle erbjuda dem mot servicesedlar.

Inom social- och hälsovårdsreformen ska Helsingfors beslutsfattare försvara stadsbornas bra tjänster, deras integration, likabehandling och fortbeståendet av fungerande modeller. Avgifterna vid hälsovårdscentralerna avskaffades 2013 och det var en stor seger för Vänsterförbundet. Inga avgifter ska införas i framtiden heller. Serviceavgifter får inte hindra folk från att använda tjänster som tillkommer alla.


— Tavoitteemme

Sänk boendekostnaderna

En bostad till rimligt pris är en grundläggande enrättighet och förutsättning för en fungerande vardag. För närvarande förverkligas inte denna rättighet för alla. Vi vill ändra på det.

Läs mer ›

En ambitiösare klimatpolitk

Vi kan inte stänga vår ögon för att klimatet uppvärms och att levnadsförutsättningarna på vår jord förändras. Vi bygger ett Helsingfors som gör sitt allt för att rädda planeten och bekämpa klimatförändringen.

Läs mer ›

Låt alla barnen lyckas

Helsingfors blomstrar när vi garanterar varje barn och ungdom möjligheten att lära sig så mycket hen vill och utvecklas till den person hen vill vara. Vi arbetar för att alla barn och unga har samma möjligheter att lyckas oberoende av bakgrund.

Läs mer ›

Återställ en värdig ålderdom

Varje helsingforsare ska ha rätt till en värdig ålderdom. Det betyder att ingen ska bli utan den vård hen behöver. Vi vill ha ett Helsingfors där alla åldringar har lika möjlighet till en människovärdig ålderns höst.

Läs mer ›

Bygg ett hållbart och grönt Helsingfors

Världens bäst fungerande stad tar hänsyn till alla sina invånare. Vi vill ha ett Helsingfors där det finns tillräckligt med bostäder, där stadsnaturen beaktas när man bygger och där närservice är tillgänglig för alla.

Läs mer ›

Gör Helsingfors till jämlikhetens mönsterstad

Helsingfors är som bäst när alla har likvärdiga möjligheter att leva fullödiga liv och förverkliga sig själv. Vi bygger en huvudstad där likvärdighet beaktas vid allt beslutsfattande.

Läs mer ›