Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Helsingfors behöver i synnerhet humanare beslutsfattande. Inom mental- och åldringsvården och på rådgivningar måste det finnas tid för mänskliga möten. Dessa tjänster kan inte administreras endast enligt näringslivets läror.

Anna Vuorjoki

Anna Vuorjoki

ANNA VUORJOKI (f. 1976) bor i Åggelby och är ledamot i stadsfullmäktige, fullmäktigegruppens ordförande och medlem i stadsstyrelsen samt medlem i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Till sitt yrke är Vuorjoki skolpsykolog. Hennes hobby är kreativt skrivande och hon är intresserad av konst i alla dess former.

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver humanare beslutsfattande. Inom mental- och åldringsvården och på rådgivningar måste det finnas tid för mänskliga möten. Dessa tjänster kan inte administreras endast enligt näringslivets läror. Vi måste ha mod att se vad bra vård för barn, åldringar och sjuka är och våga använda pengar på den. Sparmål får inte betyda att anställda pressas till det yttersta, inte har tid att lyssna till människors behov eller ta hand om sig själva.

Inom politiken är det viktigaste för mig att försvara mentalvårdstjänsterna, en jämlik skola och regnbågsfolkets jämställdhet. I fullmäktige har jag satt mig in i särskilt social- och hälsvårdspolitik och försvarat så väl barn- och familjetjänster, närrådgivningar, stöd för anhörigvårdare, psykiatrisk vård som god åldringsvård. Ett annat viktigt tema för mig är utbildning och fostran. Jag anser att det är viktigt att varje barn får undervisning enligt sina förmågor och behov, oberoende av vad barnets inlärningsförutsättningar, modersmål, etniska bakgrund eller kön. För övrigt tycker jag att det är alldeles nödvändigt att miljö och klimat tas i beaktande vid allt beslutsfattande.

Man lyckas bäst inom politiken när man orkar arbeta långsiktigt för viktiga saker. Det har hjälpt mig att jag har ett solitt kunnande inom social- och hälsovårdsfrågor och att jag noggrant satt mig in i det som behandlats. När jag vet vad jag talar om gör det mig trovärdig också inför andra politiker. Snabba vinster ligger sällan och väntar på att inkasseras. Däremot ligger det ofta timtal av studier, förhandling, kommunikation, samtal med stadsbor och arbete i kulisserna också bakom små politiska bragder. Inom politken ska man inte låta sig slås ned av nederlag eller det att viktiga saker kan ta år att genomföra. Ofta måste man hålla framme samma mål länge innan de vinner gensvar.

Anna Vuorjoki: "Toivo tulee mulle siitä, että teen parhaani"

Ledamöterna

ledamot i stadsstyrelsen, ledamot i koncernsektionen

Veronika Honkasalo

veronika.honkasalo (a) eduskunta.fi

www.veronikahonkasalo.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 1:a vice ordförande, ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden, ledamot i nämndens finska sektion

Petra Malin

petra (a) petramalin.fi

www.petramalin.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 2:a vice ordförande, ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Sami "Frank" Muttilainen

sami.muttilainen (a) gmail.com

www.samifrankmuttilainen.com/

Läs mer

Stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande, ersättare i koncernsektionen

Paavo Arhinmäki

paavo.arhinmaki (a) eduskunta.fi

www.paavoarhinmaki.fi

Läs mer

Suppleant i stadsstyrelsen

Mai Kivelä

mai.kivela (a) eduskunta.fi

www.maikivela.fi

Läs mer

ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i näringssektionen

Suldaan Said Ahmed

suldaan.said (a) gmail.com

www.suldaan.fi

Läs mer

Ordförande för revisionsnämnden

Dan Koivulaakso

dan.koivulaakso (a) gmail.com

www.dankoivulaakso.fi

Läs mer

ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden

Vesa Korkkula

vkorkkula (a) gmail.com

Läs mer

Fullmäktigegruppens ordförande, medlem i stadsstyrelsen samt ledamot i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)

Anna Vuorjoki

anna (a) annavuorjoki.fi

www.annavuorjoki.fi

Läs mer

medlem i stadsmiljönämnden

Mia Haglund

mia.m.haglund (a) gmail.com

www.miahaglund.fi

Läs mer

Ersättare

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Wallu Valpio

wallu.hitlantis (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i idrottssektionen

Zahra Abdulla

zahra.abdulla (a) gmail.com

www.zahraabdulla.info

Läs mer

ledamot i styrelsen för Helsingfors Energi

Sirpa Puhakka

sirpa.puhakka (a) pp2.inet.fi

Läs mer

ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

Sandra Hagman

sandra.p.hagman (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i räddningsnämnden

Outi Alanen

lerpa (a) saunalahti.fi

www.outialanen.fi

Läs mer

vice ordförande för HST:s direktion

Anu Suoranta

asuoranta (a) gmail.com

www.anusuoranta.fi

Läs mer

Helsingin Leijona Oy:n hallituksen jäsen

Henrik Nyholm

nyholm (a) live.fi

www.henkkanyholm.fi/

Läs mer

Ersättare i stadsmiljönämnden

Mika Välipirtti

mika.valipirtti (a) gmail.com

Läs mer