Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Inom politiken är det viktigaste för mig att alla beslut ökar invånarnas jämlikhet och självbestämmanderätt. Dessutom vill jag bygga ett hållbart samhälle för framtiden.

Dan Koivulaakso

Dan Koivulaakso

DAN KOIVULAAKSO (f. 1980) bor i Berghäll och är stadsfullmäktigeledamot samt ordförande för revisionsnämnden. Han är undervisningsministerns specialmedarbetare och har basket som hobby.

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver fler bostäder och förmåga att lösa sociala problem. Helsingfors är en fantastisk och attraktiv stad som växer med fart. Samtidigt är Helsingfors en stad där stora inkomst- och hälsoskillnader, rusmedelsproblem och bostadslöshet är verkliga problem för många. Vi har också en stor skara papperslösa immigranter utan rättigheter. Eftersom boende är dyrt i Helsingfors har inte ens alla som har ett jobb råd att bo här. Vissa plågas av att dagis- och arbetsresor slukar en orimligt med tid. Helsingfors ekonomi producerar ett stort överskott och därför har vi råd att förbättra dessa människors förutsättningar att leva ett gott liv. Helsingfors skulle också växa snabbare om fler hade råd att bo här. Det skulle gagna hela Finland.

Inom politiken är det viktigaste för mig att alla beslut ökar invånarnas jämlikhet och självbestämmanderätt. Dessutom vill jag bygga ett hållbart samhälle för framtiden. Trots sin snabba tillväxt måste Helsingfors bli kolneutralt.

Man lyckas bäst inom politiken när man ståndaktigt och konsekvent arbetar på och sätter sig in i saker – också då när det kräver mycket möda. I förhandlingssituationer behövs ofta tålamod och fantasi samt ambition för att uppnå de bästa lösningarna.

Ledamöterna

ledamot i stadsstyrelsen, ledamot i koncernsektionen

Veronika Honkasalo

veronika.honkasalo (a) eduskunta.fi

www.veronikahonkasalo.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 1:a vice ordförande, ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden, ledamot i nämndens finska sektion

Petra Malin

petra (a) petramalin.fi

www.petramalin.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 2:a vice ordförande, ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Sami "Frank" Muttilainen

sami.muttilainen (a) gmail.com

www.samifrankmuttilainen.com/

Läs mer

Stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande, ersättare i koncernsektionen

Paavo Arhinmäki

paavo.arhinmaki (a) eduskunta.fi

www.paavoarhinmaki.fi

Läs mer

Suppleant i stadsstyrelsen

Mai Kivelä

mai.kivela (a) eduskunta.fi

www.maikivela.fi

Läs mer

ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i näringssektionen

Suldaan Said Ahmed

suldaan.said (a) gmail.com

www.suldaan.fi

Läs mer

Ordförande för revisionsnämnden

Dan Koivulaakso

dan.koivulaakso (a) gmail.com

www.dankoivulaakso.fi

Läs mer

ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden

Vesa Korkkula

vkorkkula (a) gmail.com

Läs mer

Fullmäktigegruppens ordförande, medlem i stadsstyrelsen samt ledamot i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)

Anna Vuorjoki

anna (a) annavuorjoki.fi

www.annavuorjoki.fi

Läs mer

medlem i stadsmiljönämnden

Mia Haglund

mia.m.haglund (a) gmail.com

www.miahaglund.fi

Läs mer

Ersättare

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Wallu Valpio

wallu.hitlantis (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i idrottssektionen

Zahra Abdulla

zahra.abdulla (a) gmail.com

www.zahraabdulla.info

Läs mer

ledamot i styrelsen för Helsingfors Energi

Sirpa Puhakka

sirpa.puhakka (a) pp2.inet.fi

Läs mer

ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

Sandra Hagman

sandra.p.hagman (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i räddningsnämnden

Outi Alanen

lerpa (a) saunalahti.fi

www.outialanen.fi

Läs mer

vice ordförande för HST:s direktion

Anu Suoranta

asuoranta (a) gmail.com

www.anusuoranta.fi

Läs mer

Helsingin Leijona Oy:n hallituksen jäsen

Henrik Nyholm

nyholm (a) live.fi

www.henkkanyholm.fi/

Läs mer

Ersättare i stadsmiljönämnden

Mika Välipirtti

mika.valipirtti (a) gmail.com

Läs mer