Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver rimligt prissatt boende. Vi behöver också politisk vilja och konkreta åtgärder för att stoppa klimatförändringen. Vi främjar social jämlikhet genom välresurserade och fungerande basservice.

Mai Kivelä

Mai Kivelä

MAI KIVELÄ (f. 1982) bor i Arabiastranden och är ledamot i stadsfullmäktige, riksdagsledamot, landskapsfullmäktigeledamot och medborgaraktivist. Hon arbetar som verksamhetsledare för Animalia och är mamma till två barn. Kivelä cyklar arbetsresorna, slappnar av i stadsskogarna och njuter av stadskulturen.

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver rimligt prissatt boende. Vi behöver också politisk vilja och konkreta åtgärder för att stoppa klimatförändringen. Vi främjar social jämlikhet genom välresurserade och fungerande basservice, t.ex. högkvalitativ småbarnspedagogik. Jag vill att Helsingfors också ska vara en intressant plats att leva i. Helsingfors ska kunna möliggöra avslappnad stadskultur och invånarnas autonoma verksamhet.

Inom politiken är det viktigaste för mig att främja ett hållbart samhälle, människors jämlikhet och djurens rätt. Jag vill kämpa mot klimatförändringen och tilltagande ojämlikhet. Mitt mål är att hjälpa framåt en energirevolution, skyddet av naturens biodiversitet, hållbar matproduktion och feminism. Min viktigaste värden är rättvisa och frihet.

Man lyckas bäst inom politiken när man är modig! Jag anser att jag genom politiken kan påverka de saker som jag i åratal drivit som aktivist. Partipolitiken är ofta en flaskhals för progressiv politk och därför är det viktigt att medborgarsamhället är representerat inom politken. Att vara modig, initiativtagande, påläst och tänka annorlunda är viktiga egenskaper hos den enskilda ledamoten. Politik är emellertid framförallt kollektivets kraft och därför är förmågan att organisera sig som en rörelse väsentlig.

Ledamöterna

ledamot i stadsstyrelsen, ledamot i koncernsektionen

Veronika Honkasalo

veronika.honkasalo (a) eduskunta.fi

www.veronikahonkasalo.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 1:a vice ordförande, ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden, ledamot i nämndens finska sektion

Petra Malin

petra (a) petramalin.fi

www.petramalin.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 2:a vice ordförande, ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Sami "Frank" Muttilainen

sami.muttilainen (a) gmail.com

www.samifrankmuttilainen.com/

Läs mer

Stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande, ersättare i koncernsektionen

Paavo Arhinmäki

paavo.arhinmaki (a) eduskunta.fi

www.paavoarhinmaki.fi

Läs mer

Suppleant i stadsstyrelsen

Mai Kivelä

mai.kivela (a) eduskunta.fi

www.maikivela.fi

Läs mer

ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i näringssektionen

Suldaan Said Ahmed

suldaan.said (a) gmail.com

www.suldaan.fi

Läs mer

Ordförande för revisionsnämnden

Dan Koivulaakso

dan.koivulaakso (a) gmail.com

www.dankoivulaakso.fi

Läs mer

ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden

Vesa Korkkula

vkorkkula (a) gmail.com

Läs mer

Fullmäktigegruppens ordförande, medlem i stadsstyrelsen samt ledamot i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)

Anna Vuorjoki

anna (a) annavuorjoki.fi

www.annavuorjoki.fi

Läs mer

medlem i stadsmiljönämnden

Mia Haglund

mia.m.haglund (a) gmail.com

www.miahaglund.fi

Läs mer

Ersättare

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Wallu Valpio

wallu.hitlantis (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i idrottssektionen

Zahra Abdulla

zahra.abdulla (a) gmail.com

www.zahraabdulla.info

Läs mer

ledamot i styrelsen för Helsingfors Energi

Sirpa Puhakka

sirpa.puhakka (a) pp2.inet.fi

Läs mer

ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

Sandra Hagman

sandra.p.hagman (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i räddningsnämnden

Outi Alanen

lerpa (a) saunalahti.fi

www.outialanen.fi

Läs mer

vice ordförande för HST:s direktion

Anu Suoranta

asuoranta (a) gmail.com

www.anusuoranta.fi

Läs mer

Helsingin Leijona Oy:n hallituksen jäsen

Henrik Nyholm

nyholm (a) live.fi

www.henkkanyholm.fi/

Läs mer

Ersättare i stadsmiljönämnden

Mika Välipirtti

mika.valipirtti (a) gmail.com

Läs mer