Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Inom politiken är det viktigaste för mig att åstadkomma en förändring. Frihet är för mig att samhället inte bygger på att man trycker ner andra. Alla tillkommer en trygg utkomst, hem och rätten att vara sig själv, att vara fri från rasism, seksism och annat förtryck.

Mia Haglund

Mia Haglund

MIA HAGLUND (f. 1986) bor i Alphyddan och är ledamot i stadsfullmäktige, medlem i stadsmiljönämnden, generalsekreterare för Nordisk grön vänster och den ena av rösterna i podcasten Omaa luokkaa. Haglunds hobbyer är yoga, konstgallerier, parkhäng och att dansa på gigs.

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver mångsidiga och rimligt prissatta bostäder, ett ekologiskt helhetstänk i planeringen samt utrymme för stadskultur som utgår från stadsborna. I en levande stad finns det aktivitet av olika slag i det offentliga rummet, där behöver ingen lida av hemlöshet och man kan lätt ta sig genom staden med cykel. En högklassig småbarnspedagogik och bra närskolor tillsammans med tillgänglig service förebygger segregation.

Inom politiken är det viktigaste för mig att åstadkomma en förändring. Frihet är för mig att samhället inte bygger på att man trycker ner andra. Alla tillkommer en trygg utkomst, hem och rätten att vara sig själv, att vara fri från rasism, seksism och annat förtryck. För mig är små och stora samhälleliga förändringar en del av den politiska verksamhetens kontinuum som syftar till ett samhälle baserat på jämlikhet, ekologi och frihet.

Man lyckas bäst inom politiken när man är modig, långsiktig och håller fast vid sina värderingar. Inom politiken måste man kunna bygga broar och kompromissa men samtidigt måste man komma ihåg de orsaker varför man sökt sig till politiken. Man måste påminna sig om vilken kurs man ska hålla för att komma åstadkomma en förändring i samhället. Vissa tycker att vänstern representerar någotslags extremism men jag anser att krav på jämlikhet och att försvara miljön inte är radikalt. Man ska inte ge vika för en föreställning att dessa krav skulle vara orimliga.

Ledamöterna

ledamot i stadsstyrelsen, ledamot i koncernsektionen

Veronika Honkasalo

veronika.honkasalo (a) eduskunta.fi

www.veronikahonkasalo.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 1:a vice ordförande, ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden, ledamot i nämndens finska sektion

Petra Malin

petra (a) petramalin.fi

www.petramalin.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 2:a vice ordförande, ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Sami "Frank" Muttilainen

sami.muttilainen (a) gmail.com

www.samifrankmuttilainen.com/

Läs mer

Stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande, ersättare i koncernsektionen

Paavo Arhinmäki

paavo.arhinmaki (a) eduskunta.fi

www.paavoarhinmaki.fi

Läs mer

Suppleant i stadsstyrelsen

Mai Kivelä

mai.kivela (a) eduskunta.fi

www.maikivela.fi

Läs mer

ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i näringssektionen

Suldaan Said Ahmed

suldaan.said (a) gmail.com

www.suldaan.fi

Läs mer

Ordförande för revisionsnämnden

Dan Koivulaakso

dan.koivulaakso (a) gmail.com

www.dankoivulaakso.fi

Läs mer

ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden

Vesa Korkkula

vkorkkula (a) gmail.com

Läs mer

Fullmäktigegruppens ordförande, medlem i stadsstyrelsen samt ledamot i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)

Anna Vuorjoki

anna (a) annavuorjoki.fi

www.annavuorjoki.fi

Läs mer

medlem i stadsmiljönämnden

Mia Haglund

mia.m.haglund (a) gmail.com

www.miahaglund.fi

Läs mer

Ersättare

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Wallu Valpio

wallu.hitlantis (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i idrottssektionen

Zahra Abdulla

zahra.abdulla (a) gmail.com

www.zahraabdulla.info

Läs mer

ledamot i styrelsen för Helsingfors Energi

Sirpa Puhakka

sirpa.puhakka (a) pp2.inet.fi

Läs mer

ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

Sandra Hagman

sandra.p.hagman (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i räddningsnämnden

Outi Alanen

lerpa (a) saunalahti.fi

www.outialanen.fi

Läs mer

vice ordförande för HST:s direktion

Anu Suoranta

asuoranta (a) gmail.com

www.anusuoranta.fi

Läs mer

Helsingin Leijona Oy:n hallituksen jäsen

Henrik Nyholm

nyholm (a) live.fi

www.henkkanyholm.fi/

Läs mer

Ersättare i stadsmiljönämnden

Mika Välipirtti

mika.valipirtti (a) gmail.com

Läs mer