Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver förmågan att skapa en trygg levnadsmiljö för alla. T.ex. ska man ta effektivt tag i arbetsplatsmobbning. Bristen på välmående på arbetsplatser kostar Helsingfors dyrt.

Outi Alanen

Outi Alanen

OUTI ALANEN (f. 1967) är bosatt i Eira, skådespelare, när- och akutvårdare (yh) samt medlem i räddningsnämnden. Hon är kandidat i teatervetenskap. Hennes hobbyer är styrketräning samt frivilligverksamhet som doula. Hon är medlem i styrelsen för Narsistien Tuki ry.

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver förmågan att skapa en trygg levnadsmiljö för alla. T.ex. ska man ta effektivt tag i arbetsplatsmobbning. Bristen på välmående på arbetsplatser kostar Helsingfors dyrt. Bästa broder -nätverk och dåligt chefskap får inte vara en del av framtidens Helsingfors.

Inom politiken är det viktigaste för mig minska problemen för åldringar, funktionsnedsatta och psykvårdspatienter. Många av dem är helt utlämnade och dessutom tilltar multisjukdom, ensamhet och ojämlikhet ständigt. Vårdbranschen lider kontinuerligt av resursbrist och t.ex. finns flera obesatta tjänster vid Helsingfors räddningsverk. När Helsingfors växer måste det beaktas det inte finns brister räddningsstationernas bemanning så att stationerna exempelvis riskerar tvingas ha stängt därför. Alla helsingforsares säkerhet ska garanteras.

Man lyckas bäst inom politiken när man är osjälvisk, orubblig och flitig. Inte heller empati och medkänsla får glömmas bort vid beslutsfattande. Endast så kan vi nå våra mål och ta hand om de som har det sämst.

Ledamöterna

ledamot i stadsstyrelsen, ledamot i koncernsektionen

Veronika Honkasalo

veronika.honkasalo (a) eduskunta.fi

www.veronikahonkasalo.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 1:a vice ordförande, ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden, ledamot i nämndens finska sektion

Petra Malin

petra (a) petramalin.fi

www.petramalin.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 2:a vice ordförande, ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Sami "Frank" Muttilainen

sami.muttilainen (a) gmail.com

www.samifrankmuttilainen.com/

Läs mer

Stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande, ersättare i koncernsektionen

Paavo Arhinmäki

paavo.arhinmaki (a) eduskunta.fi

www.paavoarhinmaki.fi

Läs mer

Suppleant i stadsstyrelsen

Mai Kivelä

mai.kivela (a) eduskunta.fi

www.maikivela.fi

Läs mer

ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i näringssektionen

Suldaan Said Ahmed

suldaan.said (a) gmail.com

www.suldaan.fi

Läs mer

Ordförande för revisionsnämnden

Dan Koivulaakso

dan.koivulaakso (a) gmail.com

www.dankoivulaakso.fi

Läs mer

ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden

Vesa Korkkula

vkorkkula (a) gmail.com

Läs mer

Fullmäktigegruppens ordförande, medlem i stadsstyrelsen samt ledamot i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)

Anna Vuorjoki

anna (a) annavuorjoki.fi

www.annavuorjoki.fi

Läs mer

medlem i stadsmiljönämnden

Mia Haglund

mia.m.haglund (a) gmail.com

www.miahaglund.fi

Läs mer

Ersättare

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Wallu Valpio

wallu.hitlantis (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i idrottssektionen

Zahra Abdulla

zahra.abdulla (a) gmail.com

www.zahraabdulla.info

Läs mer

ledamot i styrelsen för Helsingfors Energi

Sirpa Puhakka

sirpa.puhakka (a) pp2.inet.fi

Läs mer

ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

Sandra Hagman

sandra.p.hagman (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i räddningsnämnden

Outi Alanen

lerpa (a) saunalahti.fi

www.outialanen.fi

Läs mer

vice ordförande för HST:s direktion

Anu Suoranta

asuoranta (a) gmail.com

www.anusuoranta.fi

Läs mer

Helsingin Leijona Oy:n hallituksen jäsen

Henrik Nyholm

nyholm (a) live.fi

www.henkkanyholm.fi/

Läs mer

Ersättare i stadsmiljönämnden

Mika Välipirtti

mika.valipirtti (a) gmail.com

Läs mer