Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Jag anser att Helsingfors särskilt behöver trivsamma bostadsområden där olika människor från olika bakgrunder kan bo intill varandra. I en fungerande stad har alla stadsdelar bra service och fungerande kollektivtrafik som möjliggör förflyttningar behändigt och snabbt.

Paavo Arhinmäki

Paavo Arhinmäki

PAAVO ARHINMÄKI (f. 1976) bor i Hertonäs strand och är stadsfullmäktigeledamot,  riksdagsledamot och andra vice ordförande för stadsfullmäktigen. Han har två barn. Hans hobbyer är fotboll och konst i alla dess former.

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver trivsamma bostadsområden där olika människor från olika bakgrunder kan bo intill varandra. I en fungerande stad har alla stadsdelar bra service och fungerande kollektivtrafik som möjliggör förflyttningar behändigt och snabbt. I en fungerande stad är kostnaderna för boende rimligare än nu, vare sig man bor i egen bostad eller hyreslägenhet.

Inom politiken är det viktigaste för mig att ta hand om alla vanliga människors behov, arbetarnas rätt till ordentliga arbetsvillkor och löner samt en skälig grundtrygghet. Jag upphör inte att bli entusiastisk över att försvara förorternas hälsovårdscentraler samt närskolor och -bibliotek. Gång efter annan påträffar jag mig själv försvarande parker, närskogar och naturklippor. Jag vill uppnå positiva förändringar, de kan vara så väl offentliga toaletter, graffitiväggar som stadscyklar i förorten. Jag vill försvara vars och ens rätt att vara sig själv.

Man lyckas bäst inom politiken när man är flitig och sätter sig in. Det är viktigt för en politiker att samla människors önskemål och idéer och för dem vidare, tillsammans med den egna gruppen och i samarbete med andra. Man måste vara ideologisk och våga kräva men också vara redo för kompromisser vid behov.

För mig är det viktigare att få till stånd konkreta positiva förändringar för helsingforsare, än att bara stå och deklamera hur jag tycker saker borde ligga till.

Ledamöterna

ledamot i stadsstyrelsen, ledamot i koncernsektionen

Veronika Honkasalo

veronika.honkasalo (a) eduskunta.fi

www.veronikahonkasalo.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 1:a vice ordförande, ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden, ledamot i nämndens finska sektion

Petra Malin

petra (a) petramalin.fi

www.petramalin.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 2:a vice ordförande, ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Sami "Frank" Muttilainen

sami.muttilainen (a) gmail.com

www.samifrankmuttilainen.com/

Läs mer

Stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande, ersättare i koncernsektionen

Paavo Arhinmäki

paavo.arhinmaki (a) eduskunta.fi

www.paavoarhinmaki.fi

Läs mer

Suppleant i stadsstyrelsen

Mai Kivelä

mai.kivela (a) eduskunta.fi

www.maikivela.fi

Läs mer

ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i näringssektionen

Suldaan Said Ahmed

suldaan.said (a) gmail.com

www.suldaan.fi

Läs mer

Ordförande för revisionsnämnden

Dan Koivulaakso

dan.koivulaakso (a) gmail.com

www.dankoivulaakso.fi

Läs mer

ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden

Vesa Korkkula

vkorkkula (a) gmail.com

Läs mer

Fullmäktigegruppens ordförande, medlem i stadsstyrelsen samt ledamot i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)

Anna Vuorjoki

anna (a) annavuorjoki.fi

www.annavuorjoki.fi

Läs mer

medlem i stadsmiljönämnden

Mia Haglund

mia.m.haglund (a) gmail.com

www.miahaglund.fi

Läs mer

Ersättare

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Wallu Valpio

wallu.hitlantis (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i idrottssektionen

Zahra Abdulla

zahra.abdulla (a) gmail.com

www.zahraabdulla.info

Läs mer

ledamot i styrelsen för Helsingfors Energi

Sirpa Puhakka

sirpa.puhakka (a) pp2.inet.fi

Läs mer

ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

Sandra Hagman

sandra.p.hagman (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i räddningsnämnden

Outi Alanen

lerpa (a) saunalahti.fi

www.outialanen.fi

Läs mer

vice ordförande för HST:s direktion

Anu Suoranta

asuoranta (a) gmail.com

www.anusuoranta.fi

Läs mer

Helsingin Leijona Oy:n hallituksen jäsen

Henrik Nyholm

nyholm (a) live.fi

www.henkkanyholm.fi/

Läs mer

Ersättare i stadsmiljönämnden

Mika Välipirtti

mika.valipirtti (a) gmail.com

Läs mer