Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver förmåga att lyssna till invånarnas tankar och synpunkter. Vi måste också arbete för att alla stadsbor ska ha möjlighet att påverka Helsingfors utveckling.

Petra Malin

Petra Malin

PETRA MALIN (f. 1980) bor i Sörnäs och är ledamot i stadsfullmäktige, första vice ordförande för fullmäktigegruppen samt medlem i fostrans- och utbildningsnämnden och suppleant i nämndens finska sektion. Hon är utbildad socialarbetare (pol.mag.) och socionom (yh). Malin är anställd som doktorand och arbetar på en avhandlig om konstbaserade metoder inom socialt arbete. Hennes hobby är sång och hon är intresserad av gatukonst, cirkus och tågresor utomlands.

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver förmåga att lyssna till invånarnas tankar och synpunkter. Vi måste också arbeta för att alla stadsbor ska ha möjlighet att påverka Helsingfors utveckling. Både vanliga helsingforsare och stadens anställda har mycket kunskap om vardagen och många förslag på lösningar som riskerar att förbigås när stora linjer ritas upp i beslutsfattandet. Helsingfors måste åtminstone satsa mer på socialtjänster, utbildning och småbarnspedagogik. Dessutom måste vi arbeta för en jämlikare stad. För att Helsingfors ska kunna fortsätta utvecklas som en levande och intressant stad måste man också befrämja stadskulturen.

Inom politiken är det viktigaste för mig att hålla framme småbarnspedagogiken, socialt arbete och socialtjänster samt andra frågor som rör fostran och utbildning, t.ex. specialundervisning. Dessa tjänster berör direkt bara en del av helsingforsarna men deras inverkan på stadens välmående är stor. Dessa områden är också bekanta för mig via mitt yrke och arbetsliv. Andra för mig viktiga saker är att åtgärda bostadsbristen och inneluftsproblemen; en levande stadskultur samt en trivsam, trafiksäker stad.

Man lyckas bäst inom politiken när man håller fast vid sina värderingar och känner igen de rätta sätten och stunderna att agera. De bästa idéerna om nya utspel och sådant som borde rättas till kommer från invånarna. En beslutsfattare ska vara vaken och redo att lyssna och gå i dialog. Inom fullmäktigegruppen har alla sin egen expertis och det bästa slutresultatet når man när man agerar tillsammans och slår samman krafterna.

Ledamöterna

ledamot i stadsstyrelsen, ledamot i koncernsektionen

Veronika Honkasalo

veronika.honkasalo (a) eduskunta.fi

www.veronikahonkasalo.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 1:a vice ordförande, ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden, ledamot i nämndens finska sektion

Petra Malin

petra (a) petramalin.fi

www.petramalin.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 2:a vice ordförande, ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Sami "Frank" Muttilainen

sami.muttilainen (a) gmail.com

www.samifrankmuttilainen.com/

Läs mer

Stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande, ersättare i koncernsektionen

Paavo Arhinmäki

paavo.arhinmaki (a) eduskunta.fi

www.paavoarhinmaki.fi

Läs mer

Suppleant i stadsstyrelsen

Mai Kivelä

mai.kivela (a) eduskunta.fi

www.maikivela.fi

Läs mer

ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i näringssektionen

Suldaan Said Ahmed

suldaan.said (a) gmail.com

www.suldaan.fi

Läs mer

Ordförande för revisionsnämnden

Dan Koivulaakso

dan.koivulaakso (a) gmail.com

www.dankoivulaakso.fi

Läs mer

ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden

Vesa Korkkula

vkorkkula (a) gmail.com

Läs mer

Fullmäktigegruppens ordförande, medlem i stadsstyrelsen samt ledamot i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)

Anna Vuorjoki

anna (a) annavuorjoki.fi

www.annavuorjoki.fi

Läs mer

medlem i stadsmiljönämnden

Mia Haglund

mia.m.haglund (a) gmail.com

www.miahaglund.fi

Läs mer

Ersättare

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Wallu Valpio

wallu.hitlantis (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i idrottssektionen

Zahra Abdulla

zahra.abdulla (a) gmail.com

www.zahraabdulla.info

Läs mer

ledamot i styrelsen för Helsingfors Energi

Sirpa Puhakka

sirpa.puhakka (a) pp2.inet.fi

Läs mer

ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

Sandra Hagman

sandra.p.hagman (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i räddningsnämnden

Outi Alanen

lerpa (a) saunalahti.fi

www.outialanen.fi

Läs mer

vice ordförande för HST:s direktion

Anu Suoranta

asuoranta (a) gmail.com

www.anusuoranta.fi

Läs mer

Helsingin Leijona Oy:n hallituksen jäsen

Henrik Nyholm

nyholm (a) live.fi

www.henkkanyholm.fi/

Läs mer

Ersättare i stadsmiljönämnden

Mika Välipirtti

mika.valipirtti (a) gmail.com

Läs mer