Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver stark och bättre basservice för alla oberoende av bakgrund. Just nu är jag speciellt bekymrad för åldringarnas hemvård och mentalhälsoservicen för unga.

Veronika Honkasalo

Veronika Honkasalo

VERONIKA HONKASALO (f. 1975) bor i nordöstra Helsingfors och är ledamot i stadsfullmäktige och medlem i stadsstyrelsen. Hon är ungdomsforskare och docent i sociologi. Honkasalo har två barn i skolåldern och en hund. På sin fritid förbättrar hon världen, motionerar, läser och vistas på stugan i det svenskspråkiga Västnyland.

Jag anser att Helsingfors i synnerhet behöver stark och bättre basservice för alla oberoende av bakgrund. Just nu är jag speciellt bekymrad för åldringarnas hemvård och mentalhälsoservicen för unga.

Inom politiken är det viktigaste för mig jämlikhet och jämställdhet. Helsingfors bör se till att mänskliga rättigheter ligger i politikens fokus.

Man lyckas bäst inom politiken när man bedriver den tillsammans med invånarna, ens egna visioner är klara och man förmår kommunicera om sin politiska verksamhet så att det skapar hopp. Samarbetsförmåga är en fördel men också meningsskiljaktigheter hör till politiken

Ledamöterna

ledamot i stadsstyrelsen, ledamot i koncernsektionen

Veronika Honkasalo

veronika.honkasalo (a) eduskunta.fi

www.veronikahonkasalo.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 1:a vice ordförande, ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden, ledamot i nämndens finska sektion

Petra Malin

petra (a) petramalin.fi

www.petramalin.fi

Läs mer

Fullmäktigegruppens 2:a vice ordförande, ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Sami "Frank" Muttilainen

sami.muttilainen (a) gmail.com

www.samifrankmuttilainen.com/

Läs mer

Stadsfullmäktiges 2:a vice ordförande, ersättare i koncernsektionen

Paavo Arhinmäki

paavo.arhinmaki (a) eduskunta.fi

www.paavoarhinmaki.fi

Läs mer

Suppleant i stadsstyrelsen

Mai Kivelä

mai.kivela (a) eduskunta.fi

www.maikivela.fi

Läs mer

ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i näringssektionen

Suldaan Said Ahmed

suldaan.said (a) gmail.com

www.suldaan.fi

Läs mer

Ordförande för revisionsnämnden

Dan Koivulaakso

dan.koivulaakso (a) gmail.com

www.dankoivulaakso.fi

Läs mer

ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden

Vesa Korkkula

vkorkkula (a) gmail.com

Läs mer

Fullmäktigegruppens ordförande, medlem i stadsstyrelsen samt ledamot i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)

Anna Vuorjoki

anna (a) annavuorjoki.fi

www.annavuorjoki.fi

Läs mer

medlem i stadsmiljönämnden

Mia Haglund

mia.m.haglund (a) gmail.com

www.miahaglund.fi

Läs mer

Ersättare

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Wallu Valpio

wallu.hitlantis (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i idrottssektionen

Zahra Abdulla

zahra.abdulla (a) gmail.com

www.zahraabdulla.info

Läs mer

ledamot i styrelsen för Helsingfors Energi

Sirpa Puhakka

sirpa.puhakka (a) pp2.inet.fi

Läs mer

ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

Sandra Hagman

sandra.p.hagman (a) gmail.com

Läs mer

ledamot i räddningsnämnden

Outi Alanen

lerpa (a) saunalahti.fi

www.outialanen.fi

Läs mer

vice ordförande för HST:s direktion

Anu Suoranta

asuoranta (a) gmail.com

www.anusuoranta.fi

Läs mer

Helsingin Leijona Oy:n hallituksen jäsen

Henrik Nyholm

nyholm (a) live.fi

www.henkkanyholm.fi/

Läs mer

Ersättare i stadsmiljönämnden

Mika Välipirtti

mika.valipirtti (a) gmail.com

Läs mer