Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Alennetaan asumisen hintaa

Kohtuuhintainen koti on jokaisen perusoikeus ja edellytys toimivalle arjelle. Tällä hetkellä tämä perusoikeus ei toteudu kaikkien osalta. Me haluamme muuttaa tämän.

Kuvittele koti, joka tuntuu kodilta, jonka kustannusten jälkeen käteen jää rahaa myös muihin elinkustannuksiin ja harrastuksiin ja jonka menettämistä ei tarvitse pelätä. Monelle helsinkiläiselle ajatus on utopiaa. Me kuitenkin uskomme, että tämä tavoite on mahdollinen kaikille.

Asumisen hinta ei ole luonnonlaki, vaan siihen voidaan vaikuttaa. Keskeisiä keinoja ovat kaavoitus ja tontinluovutus. Tontteja on oltava tarjolla riittävästi ja markkinoilla erilaisia toimijoita, myös aidosti yleishyödyllisiä. Lisäksi asuinkustannuksia madaltaa tonttivuokrien kohtuullistaminen.

Me haluamme vaikuttaa Helsingin kalliisiin asuntomarkkinoihin myös lisäämällä tuntuvasti kaupungin vuokra-asuntojen määrää. Ainoa kestävä tapa alentaa nykyisiä asumistukimenoja on luoda lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Asumisen hintaan vaikuttaa myös asunnon varustetaso. Koska jokainen helsinkiläinen ei tarvitse omaa autopaikkaa, saunaa tai suuria neliömääriä, ei niitä kannata rakentaa jokaiseen asuntoon. Pysäköintipaikkojen kustannukset on irrotettava asuntojen hinnoista.

Helsingin erityispiirteisiin kuuluu, että kaupunkilaisista suuri osa asuu yksin. Yksin asuvat maksavat asumisestaan suhteessa eniten, ja siksi heidät on huomioitava asuntopolitiikassa sekä kaupungin että valtion tasolla. Me haluamme, että myös yksin eläville jää asuinkustannusten jälkeen riittävästi rahaa elämiseen.

Vaikka asunnottomuutta on saatu Helsingissä vähennettyä, on se edelleen olemassa oleva ongelma. Nuorten asunnottomuus kasvaa huolestuttavalla vauhdilla, mihin me haluamme muutoksen. Asunnottomuutta ei kuitenkaan ratkaista vain asuntopolitiikalla. Asunnottomuus on usein monien yhteen kietoutuneiden ongelmien vyyhti, jonka taustalla voi olla rahattomuutta, maksuhäiriöitä tai päihde- ja mielenterveysongelmia. Siksi asunnottomuus ratkaistaan vain tarttumalla kokonaisvaltaisesti syrjäytymisen ehkäisyyn. Me rakennamme Helsinkiä, jossa kukaan ei jää ilman kotia ja jossa jokaisella on mahdollisuus kattoon päänsä päälle. Siksi me vaadimme, että kaupunki huolehtii myös riittävästä määrästä hätä- ja kriisimajoituspaikkoja.

Kohtuuhintainen, terveellinen ja turvallinen koti on kaikkien helsinkiläisten oikeus.


— Tavoitteemme

Tehdään kunnianhimoista ilmastotyötä

Siltä ei voi sulkea silmiään: ilmasto lämpenee, ja sitä myöten maapallon elinolosuhteet muuttuvat. Me rakennamme Helsinkiä, joka tekee omalta osaltaan kaikkensa planeettamme pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Lue lisää ›

Annetaan kaikkien lasten onnistua

Helsinki menestyy, kun takaamme jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden oppia niin paljon kuin hän haluaa ja kasvaa juuri siksi ihmiseksi joka hän haluaa olla. Me teemme töitä sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella on taustastaan riippumatta samat menestymisen mahdollisuudet.

Lue lisää ›

Palautetaan arvokas vanhuus

Jokaisen helsinkiläisen on saatava vanheta arvokkaasti. Se tarkoittaa, ettei kukaan saa jää ilman tarvitsemaansa huolenpitoa. Me haluamme Helsingin, jossa kaikilla vanhuksilla on samat mahdollisuudet inhimilliseen loppuelämään.

Lue lisää ›

Rakennetaan kestävä ja vihreä Helsinki

Maailman toimivin kaupunki ottaa huomioon kaikki asukkaansa. Me haluamme Helsingin, jossa asuntoja on riittävästi, kaupunkiluonto huomioidaan rakentamisessa ja jossa lähipalvelut ovat kaikkien ulottuvilla.

Lue lisää ›

Luodaan kaikille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvinvointi on kaikkien kaupunkilaisten oikeus. Tämä pätee niin työssäkäyviin, työttömiin kuin vaikkapa opiskelijoihin. Niin sosiaalista kuin lääketieteellistä apua on saatava kun tarve vaatii, ja palveluiden on oltava kaikille yhtä laadukkaat.

Lue lisää ›

Muutetaan Helsinki tasa-arvon mallikaupungiksi

Helsinki on parhaimmillaan, kun kaikilla sen asukkailla on tasavertaiset mahdollisuudet elää täyttä elämää ja toteuttaa itseään. Me rakennamme pääkaupunkia, jossa yhdenvertaisuus huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

Lue lisää ›

Mahdollistetaan kulttuuri ja liikunta kaikille

Helsinki on kulttuurista ja liikunnasta tunnettu kaupunki. Tätä on kehitettävä edelleen ja taattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet nauttia niistä.

Lue lisää ›