Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Mahdollistetaan kulttuuri ja liikunta kaikille

Helsinki on kulttuurista ja liikunnasta tunnettu kaupunki. Tätä on kehitettävä edelleen ja taattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet nauttia niistä.

Me haluamme, että kulttuurihankkeita ja kirjastoja tuetaan ympäri kaupunkia. Erityisesti on tuettava projekteja ja työryhmiä, joissa ammattilaiset ja harrastajat yhdessä tuottavat kulttuuria. Haluamme lisätä lasten, nuorten ja erityisryhmien, kuten esimerkiksi vammaisten ja maahanmuuttajien, mahdollisuuksia kokea ja tehdä taidetta. Asukastalojen toiminta on turvattava.

Nykyisten museoiden ja kirjastojen ylläpitoon ja näyttelyiden tuottamiseen pitää Helsingissä budjetoida enemmän rahaa. Hyvät kirjastot ovat Helsingin ylpeys. Oodia tuleekin kehittää kansalaisten avoimena olohuoneena. Lähikirjastojen palveluiden tulee olla saatavilla kaikkialla Helsingissä, myös uusilla asuinalueilla – keskustakirjastoon satsaaminen ei saa olla pois lähikirjastoilta. Kaupungin on myös turvattava kirjastojen henkilöstöresurssit ja mahdollisuudet ylläpitää monipuolisia kokoelmia. Kirjastot eivät ole vain kirjastoja, vaan niiden on vastattava ihmisten kulttuuritarpeisiin ja seurattava teknologista kehitystä.

Me pidämme kiinni siitä, että kenenkään mahdollisuus liikkumiseen ei jää kiinni varallisuudesta. Nuorten liikuntaharrastukset voivat maksaa satoja, jopa tuhansia euroja vuodessa. Kaupunki voi vastata tähän epäkohtaan tarjoamalla maksuttomia tai edullisia liikuntatiloja ja harrastusmahdollisuuksia eri puolilla kaupunkia. Helsinkiläiset tarvitsevat matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkoja. Erityisesti tarvitaan yhdessä nuorten kanssa suunniteltuja ja heidän tarpeitaan täyttäviä liikuntapuistoja. Tilojen lisäksi tarvitaan myös ohjaajia ja lähiöliikunnan resurssit on turvattava.

Kaupungin on panostettava kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään liikuntaan, joka on äärimmäisen tärkeää monissa sairauksissa. Huonokuntoisten ja vähän liikkuvien asukkaiden kuntoilua on tuettava kaikissa ikäryhmissä.

 


— Tavoitteemme

Alennetaan asumisen hintaa

Kohtuuhintainen koti on jokaisen perusoikeus ja edellytys toimivalle arjelle. Tällä hetkellä tämä perusoikeus ei toteudu kaikkien osalta. Me haluamme muuttaa tämän.

Lue lisää ›

Tehdään kunnianhimoista ilmastotyötä

Siltä ei voi sulkea silmiään: ilmasto lämpenee, ja sitä myöten maapallon elinolosuhteet muuttuvat. Me rakennamme Helsinkiä, joka tekee omalta osaltaan kaikkensa planeettamme pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Lue lisää ›

Annetaan kaikkien lasten onnistua

Helsinki menestyy, kun takaamme jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden oppia niin paljon kuin hän haluaa ja kasvaa juuri siksi ihmiseksi joka hän haluaa olla. Me teemme töitä sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella on taustastaan riippumatta samat menestymisen mahdollisuudet.

Lue lisää ›

Palautetaan arvokas vanhuus

Jokaisen helsinkiläisen on saatava vanheta arvokkaasti. Se tarkoittaa, ettei kukaan saa jää ilman tarvitsemaansa huolenpitoa. Me haluamme Helsingin, jossa kaikilla vanhuksilla on samat mahdollisuudet inhimilliseen loppuelämään.

Lue lisää ›

Rakennetaan kestävä ja vihreä Helsinki

Maailman toimivin kaupunki ottaa huomioon kaikki asukkaansa. Me haluamme Helsingin, jossa asuntoja on riittävästi, kaupunkiluonto huomioidaan rakentamisessa ja jossa lähipalvelut ovat kaikkien ulottuvilla.

Lue lisää ›

Luodaan kaikille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvinvointi on kaikkien kaupunkilaisten oikeus. Tämä pätee niin työssäkäyviin, työttömiin kuin vaikkapa opiskelijoihin. Niin sosiaalista kuin lääketieteellistä apua on saatava kun tarve vaatii, ja palveluiden on oltava kaikille yhtä laadukkaat.

Lue lisää ›

Muutetaan Helsinki tasa-arvon mallikaupungiksi

Helsinki on parhaimmillaan, kun kaikilla sen asukkailla on tasavertaiset mahdollisuudet elää täyttä elämää ja toteuttaa itseään. Me rakennamme pääkaupunkia, jossa yhdenvertaisuus huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

Lue lisää ›