Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Annetaan kaikkien lasten onnistua

Helsinki menestyy, kun takaamme jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden oppia niin paljon kuin hän haluaa ja kasvaa juuri siksi ihmiseksi joka hän haluaa olla. Me teemme töitä sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella on taustastaan riippumatta samat menestymisen mahdollisuudet.

Me haluamme Helsingistä kaupungin, jossa jokaisella lapsella on oikeus hoitopaikkaan lähipäiväkodistaan, jossa ryhmäkoot ovat kohtuullisia ja henkilökuntaa riittävästi – myös osapäivähoidossa olevilla lapsilla ja kun vakituinen henkilöstö sairastaa. Me katsomme, että varhaiskasvatuksen on perustuttava pääasiassa kaupungin omiin päiväkoteihin. Lapsilla on oltava mahdollisuus päästä myös erilaisiin pedagogisesti erikoistuneisiin päiväkoteihin. Leikkipuistotoimintaa on oltava kattavasti ympäri kaupunkia.

Me teemme töitä hyvien lähikoulujen puolesta. Perusopetuksen on oltava yhtä laadukasta kaupunginosasta riippumatta, ja kouluissa oppilaiden on voitava opiskella kunnon opetusvälineillä. Menestymisen mahdollisuus on kaikkien oikeus, eikä siihen saa vaikuttaa esimerkiksi vanhempien tulotaso tai lapsen asuinalue. Helsingin on oltava hyvä kaikille lapsille ja nuorille, ei harvoille.

Niin varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, lukiossa kuin ammattikoulussa jokaisen on saatava tarvitsemaansa tukea. Kouluissa on oltava tarpeeksi aikuisia – luokanopettajia, erityisopettajia, koulunkäyntiavustajia, kuraattoreita, psykologeja ja opinto-ohjaajia – huolehtimassa turvallisesta arjesta ja auttamassa erilaisia oppijoita.

Vieraskielisille lapsille on oltava riittävästi suomi (tai ruotsi) toisena kielenä -opetusta. Niiden koulujen, joilla on tavallista enemmän tukea tarvitsevia lapsia, on saatava lisäresursseja.

Tärkeää on myös, että koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa koulutetaan tunnistamaan ja välttämään stereotyyppistä ja syrjivää ajattelua jäykistä sukupuolirooleista. Me rakennamme kaupunkia, jossa jokainen lapsi saa olla sellainen kuin on. Helsinki menestyy, kun jokaisella lapsella on mahdollisuus kasvaa juuri siksi aikuiseksi, joksi hän haluaa tulla.


— Tavoitteemme

Alennetaan asumisen hintaa

Kohtuuhintainen koti on jokaisen perusoikeus ja edellytys toimivalle arjelle. Tällä hetkellä tämä perusoikeus ei toteudu kaikkien osalta. Me haluamme muuttaa tämän.

Lue lisää ›

Tehdään kunnianhimoista ilmastotyötä

Siltä ei voi sulkea silmiään: ilmasto lämpenee, ja sitä myöten maapallon elinolosuhteet muuttuvat. Me rakennamme Helsinkiä, joka tekee omalta osaltaan kaikkensa planeettamme pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Lue lisää ›

Palautetaan arvokas vanhuus

Jokaisen helsinkiläisen on saatava vanheta arvokkaasti. Se tarkoittaa, ettei kukaan saa jää ilman tarvitsemaansa huolenpitoa. Me haluamme Helsingin, jossa kaikilla vanhuksilla on samat mahdollisuudet inhimilliseen loppuelämään.

Lue lisää ›

Rakennetaan kestävä ja vihreä Helsinki

Maailman toimivin kaupunki ottaa huomioon kaikki asukkaansa. Me haluamme Helsingin, jossa asuntoja on riittävästi, kaupunkiluonto huomioidaan rakentamisessa ja jossa lähipalvelut ovat kaikkien ulottuvilla.

Lue lisää ›

Luodaan kaikille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvinvointi on kaikkien kaupunkilaisten oikeus. Tämä pätee niin työssäkäyviin, työttömiin kuin vaikkapa opiskelijoihin. Niin sosiaalista kuin lääketieteellistä apua on saatava kun tarve vaatii, ja palveluiden on oltava kaikille yhtä laadukkaat.

Lue lisää ›

Muutetaan Helsinki tasa-arvon mallikaupungiksi

Helsinki on parhaimmillaan, kun kaikilla sen asukkailla on tasavertaiset mahdollisuudet elää täyttä elämää ja toteuttaa itseään. Me rakennamme pääkaupunkia, jossa yhdenvertaisuus huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

Lue lisää ›

Mahdollistetaan kulttuuri ja liikunta kaikille

Helsinki on kulttuurista ja liikunnasta tunnettu kaupunki. Tätä on kehitettävä edelleen ja taattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet nauttia niistä.

Lue lisää ›