Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Palautetaan arvokas vanhuus

Jokaisen helsinkiläisen on saatava vanheta arvokkaasti. Se tarkoittaa, ettei kukaan saa jää ilman tarvitsemaansa huolenpitoa. Me haluamme Helsingin, jossa kaikilla vanhuksilla on samat mahdollisuudet inhimilliseen loppuelämään.

Vaihtamattomia vaippoja ja yksinäisyyttä. Ahdistusta ja masennusta. Oman onnensa nojaan jätettyjä muistisairaita, surkeassa kunnossa sairaalasta kotiutettuja vanhuksia. Muun muassa näiden kaltaisia asioita tiedotusvälineet ovat nostaneet vanhustenhoidosta viime vuosina tietoomme.

Näin ei voi jatkua. Me teemme töitä sen eteen, että Helsinki ryhtyy kantamaan todellista vastuuta puolustuskyvyttömässä ja hauraassa tilassa olevista ihmisistä. Me vaadimme jokaiselle vanhukselle ihmisarvoista loppuelämää ja inhimillistä arkea. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään.

Helsingin on turvattava riittävät resurssit kotihoitoon, jotta yksikään vanhus ei jää ilman kaipaamaansa apua ja huolenpitoa eikä yksikään työntekijä uupuisi töidensä alle. Lisäksi vaadimme, että jokaiselle vanhukselle löytyy tarpeen vaatiessa palveluasumispaikka. Kun koti ei enää ole vanhukselle turvallinen paikka elää, on kaupungin pystyttävä tarjoamaan vaihtoehto.

Inhimillinen vanhuus on kaikkien oikeus, ei harvojen.


— Tavoitteemme

Alennetaan asumisen hintaa

Kohtuuhintainen koti on jokaisen perusoikeus ja edellytys toimivalle arjelle. Tällä hetkellä tämä perusoikeus ei toteudu kaikkien osalta. Me haluamme muuttaa tämän.

Lue lisää ›

Tehdään kunnianhimoista ilmastotyötä

Siltä ei voi sulkea silmiään: ilmasto lämpenee, ja sitä myöten maapallon elinolosuhteet muuttuvat. Me rakennamme Helsinkiä, joka tekee omalta osaltaan kaikkensa planeettamme pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Lue lisää ›

Annetaan kaikkien lasten onnistua

Helsinki menestyy, kun takaamme jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden oppia niin paljon kuin hän haluaa ja kasvaa juuri siksi ihmiseksi joka hän haluaa olla. Me teemme töitä sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella on taustastaan riippumatta samat menestymisen mahdollisuudet.

Lue lisää ›

Rakennetaan kestävä ja vihreä Helsinki

Maailman toimivin kaupunki ottaa huomioon kaikki asukkaansa. Me haluamme Helsingin, jossa asuntoja on riittävästi, kaupunkiluonto huomioidaan rakentamisessa ja jossa lähipalvelut ovat kaikkien ulottuvilla.

Lue lisää ›

Luodaan kaikille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvinvointi on kaikkien kaupunkilaisten oikeus. Tämä pätee niin työssäkäyviin, työttömiin kuin vaikkapa opiskelijoihin. Niin sosiaalista kuin lääketieteellistä apua on saatava kun tarve vaatii, ja palveluiden on oltava kaikille yhtä laadukkaat.

Lue lisää ›

Muutetaan Helsinki tasa-arvon mallikaupungiksi

Helsinki on parhaimmillaan, kun kaikilla sen asukkailla on tasavertaiset mahdollisuudet elää täyttä elämää ja toteuttaa itseään. Me rakennamme pääkaupunkia, jossa yhdenvertaisuus huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

Lue lisää ›

Mahdollistetaan kulttuuri ja liikunta kaikille

Helsinki on kulttuurista ja liikunnasta tunnettu kaupunki. Tätä on kehitettävä edelleen ja taattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet nauttia niistä.

Lue lisää ›