Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Rakennetaan kestävä ja vihreä Helsinki

Maailman toimivin kaupunki ottaa huomioon kaikki asukkaansa. Me haluamme Helsingin, jossa asuntoja on riittävästi, kaupunkiluonto huomioidaan rakentamisessa ja jossa lähipalvelut ovat kaikkien ulottuvilla.

Helsinki kasvaa valtavalla vauhdilla. Kaupungin uuden yleiskaavan mukaan asukasmäärä tulee vuonna 2050 kasvamaan 860 000 ihmiseen, mikä tarkoittaa 250 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2018. Tämä asettaa kaupunkisuunnittelulle aivan erityisiä vaatimuksia.

Mitä Helsinki siis tarvitsee? Ensinnäkin uusia asuntoja, ja paljon. Yleiskaavassa uudesta asuntorakentamisesta lähes puolet on täydennysrakentamista, mikä tarkoittaa jo olemassa olevien asuinalueiden tiivistämistä. Me pidämme täydennysrakentamista hyvänä, mutta haluamme, että tämä toteutetaan ilman, että kaupunkiluontomme kärsii. Me haluamme säästää rakentamiselta laajat yhtenäiset viheralueet ja kaupunkilaisille erityisen tärkeät virkistysalueet kuten Keskuspuiston, Vartiosaaren ja Kivinokan. Myös luontoarvoiltaan erityisen tärkeät kohteet tulee säilyttää.

Kaupunkia on rakennettava tasapainoisesti ja huolehdittava siitä, etteivät eri asuinalueet eriydy. Me haluamme, että ympäri Helsinkiä asuu eri taustoista ja lähtökohdista ponnistavia ihmisiä. Tämä takaa sosioekonomisesti ja myös kieliltään ja kulttuureiltaan monipuolisten kaupunginosien rakentumisen ja estää ongelmien kasautumista yksittäisille alueille. Näin vaikutamme myös koulujen kehitykseen ja estämme asuinalueiden muuttumista rikkaiden tai köyhien kaupunginosiksi. Me rakennamme kaupunkia, jossa jokainen lähikoulu on yhtä laadukas ja oppilailla mahdollisuus menestyä asuinalueestaan riippumatta. Me teemme töitä myös sen eteen, että kaupunkilaisilla on aito mahdollisuus vaikuttaa oman asuinalueensa suunnitteluun.

Maapolitiikan osalta Helsingin on toimittava pitkäjänteisesti. Helsinki omistaa suurimman osan kaupungin tonttimaasta, eikä sitä tule myydä automaattisesti vaan ainoastaan silloin, kun se on kaupungin kokonaisedun kannalta erityisen perusteltua. Maan voi myydä vain kerran, mutta vuokratuloja se voi kerryttää kaupungille tästä ikuisuuteen.

Rakentamisen osalta vaadimme, että Helsinki kannustaa kaikkia alan toimijoita energiatehokkaaseen ja ilmastoviisaaseen rakentamiseen myös kaupungin oman uudisrakentamisen ja peruskorjausten osalta. Samaan aikaan rakentamisen laatua on valvottava aiempaa paremmin. Me haluamme, että Helsinkiin nousee vain sisäilmaongelmista vapaita rakennuksia. Kotien, koulujen, päiväkotien ja työpaikkojen on oltava terveellisiä ja turvallisia.

Teemme töitä myös kattavan raiteilla kulkevan joukkoliikenteen puolesta, joka mahdollistaa nopean ja sujuvan liikkumisen koko kaupungissa. Iloitsemme siitä, että yleiskaavassa liikennettä kehitetään juuri tähän suuntaan. Meille erityisen tärkeää on myös, että joukkoliikenne on kaupunkilaisille kohtuuhintaista. Jokaisella helsinkiläisellä on oltava taloudellinen mahdollisuus päästä lääkäriin, harrastuksiin, töihin ja kouluun.

Kestävässä kaupungissa palvelut, kuten päiväkodit, kirjastot ja terveyskeskukset ovat aivan jokaisen ulottuvilla. Maailman toimivin kaupunki kuuluu kaikille, ei harvoille.


— Tavoitteemme

Alennetaan asumisen hintaa

Kohtuuhintainen koti on jokaisen perusoikeus ja edellytys toimivalle arjelle. Tällä hetkellä tämä perusoikeus ei toteudu kaikkien osalta. Me haluamme muuttaa tämän.

Lue lisää ›

Tehdään kunnianhimoista ilmastotyötä

Siltä ei voi sulkea silmiään: ilmasto lämpenee, ja sitä myöten maapallon elinolosuhteet muuttuvat. Me rakennamme Helsinkiä, joka tekee omalta osaltaan kaikkensa planeettamme pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Lue lisää ›

Annetaan kaikkien lasten onnistua

Helsinki menestyy, kun takaamme jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden oppia niin paljon kuin hän haluaa ja kasvaa juuri siksi ihmiseksi joka hän haluaa olla. Me teemme töitä sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella on taustastaan riippumatta samat menestymisen mahdollisuudet.

Lue lisää ›

Palautetaan arvokas vanhuus

Jokaisen helsinkiläisen on saatava vanheta arvokkaasti. Se tarkoittaa, ettei kukaan saa jää ilman tarvitsemaansa huolenpitoa. Me haluamme Helsingin, jossa kaikilla vanhuksilla on samat mahdollisuudet inhimilliseen loppuelämään.

Lue lisää ›

Luodaan kaikille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvinvointi on kaikkien kaupunkilaisten oikeus. Tämä pätee niin työssäkäyviin, työttömiin kuin vaikkapa opiskelijoihin. Niin sosiaalista kuin lääketieteellistä apua on saatava kun tarve vaatii, ja palveluiden on oltava kaikille yhtä laadukkaat.

Lue lisää ›

Muutetaan Helsinki tasa-arvon mallikaupungiksi

Helsinki on parhaimmillaan, kun kaikilla sen asukkailla on tasavertaiset mahdollisuudet elää täyttä elämää ja toteuttaa itseään. Me rakennamme pääkaupunkia, jossa yhdenvertaisuus huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

Lue lisää ›

Mahdollistetaan kulttuuri ja liikunta kaikille

Helsinki on kulttuurista ja liikunnasta tunnettu kaupunki. Tätä on kehitettävä edelleen ja taattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet nauttia niistä.

Lue lisää ›