Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Muutetaan Helsinki tasa-arvon mallikaupungiksi

Helsinki on parhaimmillaan, kun kaikilla sen asukkailla on tasavertaiset mahdollisuudet elää täyttä elämää ja toteuttaa itseään. Me rakennamme pääkaupunkia, jossa yhdenvertaisuus huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

Ja näin sen on näyttävä konkreettisesti: Helsingin on oltava kaikille asukkailleen esteetön. Se pätee niin liikunta-, kuulo- ja näkörajoitteisiin ihmisiin kuin vaikkapa kielellisiin vähemmistöihin. Helsingin on oltava turvallinen kaikille myös esimerkiksi ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta. Esimerkiksi kaikissa kaupungin toimipisteissä tulee olla sukupuolineutraaleja wc-tiloja, jotta ne tarjoavat turvallisen tilan myös ihmisille, jotka eivät sukupuolitu yksiselitteisesti naisiksi tai miehiksi. Me emme halua, että yksikään lapsi tai aikuinen joutuu pidättelemään, koska pelkää joutuvansa selittelemään, että on varmasti oikeassa paikassa. Helsinki kuuluu kaikille, ei harvoille!

Me rakennamme pääkaupunkia, jossa kaupunkilaiset ovat yhdenvertaisia iästään, taustastaan, asuinalueestaan, tulotasostaan ja kotikielestään riippumatta. Meidän Helsingissämme ihmisoikeudet ovat jakamattomat, ja paperittomien, työttömien tai muuten muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden hyvinvoinnista huolehditaan yhtä hyvin kuin yhteiskunnan vahvimmista. Me emme hyväksy syrjintää missään muodossa ja teemme aktiivisesti töitä sen kitkemiseksi yhteiskunnan kaikilta osa-alueilta.

Me haluamme Helsingin, jossa kaupunki huolehtii työntekijöidensä palkkatasa-arvosta ja työehdoista ja luo todelliset mahdollisuudet kaupunkilaisille vaikuttaa itseään ja elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Me kuuntelemme kaupunkilaisia ja teemme Helsingistä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kaupungin kaikille.


— Tavoitteemme

Alennetaan asumisen hintaa

Kohtuuhintainen koti on jokaisen perusoikeus ja edellytys toimivalle arjelle. Tällä hetkellä tämä perusoikeus ei toteudu kaikkien osalta. Me haluamme muuttaa tämän.

Lue lisää ›

Tehdään kunnianhimoista ilmastotyötä

Siltä ei voi sulkea silmiään: ilmasto lämpenee, ja sitä myöten maapallon elinolosuhteet muuttuvat. Me rakennamme Helsinkiä, joka tekee omalta osaltaan kaikkensa planeettamme pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Lue lisää ›

Annetaan kaikkien lasten onnistua

Helsinki menestyy, kun takaamme jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden oppia niin paljon kuin hän haluaa ja kasvaa juuri siksi ihmiseksi joka hän haluaa olla. Me teemme töitä sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella on taustastaan riippumatta samat menestymisen mahdollisuudet.

Lue lisää ›

Palautetaan arvokas vanhuus

Jokaisen helsinkiläisen on saatava vanheta arvokkaasti. Se tarkoittaa, ettei kukaan saa jää ilman tarvitsemaansa huolenpitoa. Me haluamme Helsingin, jossa kaikilla vanhuksilla on samat mahdollisuudet inhimilliseen loppuelämään.

Lue lisää ›

Rakennetaan kestävä ja vihreä Helsinki

Maailman toimivin kaupunki ottaa huomioon kaikki asukkaansa. Me haluamme Helsingin, jossa asuntoja on riittävästi, kaupunkiluonto huomioidaan rakentamisessa ja jossa lähipalvelut ovat kaikkien ulottuvilla.

Lue lisää ›

Luodaan kaikille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvinvointi on kaikkien kaupunkilaisten oikeus. Tämä pätee niin työssäkäyviin, työttömiin kuin vaikkapa opiskelijoihin. Niin sosiaalista kuin lääketieteellistä apua on saatava kun tarve vaatii, ja palveluiden on oltava kaikille yhtä laadukkaat.

Lue lisää ›

Mahdollistetaan kulttuuri ja liikunta kaikille

Helsinki on kulttuurista ja liikunnasta tunnettu kaupunki. Tätä on kehitettävä edelleen ja taattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet nauttia niistä.

Lue lisää ›