Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Tehdään kunnianhimoista ilmastotyötä

Siltä ei voi sulkea silmiään: ilmasto lämpenee, ja sitä myöten maapallon elinolosuhteet muuttuvat. Me rakennamme Helsinkiä, joka tekee omalta osaltaan kaikkensa planeettamme pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Hornankattila. Käristyskupoli. Pannuhuone. Tässä vain muutama ilmauksista, joilla tiedotusvälineet kuvailivat kesällä 2018 Euroopan sääolosuhteita. Mikäli emme toimi heti, näiden kuvausten mukaisista olosuhteista voi tulla arkipäivää. Se tarkoittaisi, että elämä maapallolla nykyisessä muodossa ei voi jatkua.

Me vaadimme, että Helsinki kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnasta, luonnon monimuotoisuuden suojelusta sekä yhteisestä lähiympäristöstämme. Luonnolla on itseisarvo, jota on puolustettava. Ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu kaikille, ei harvoille!

Meidän tavoitteemme on, että 2030-lukuun mennessä Helsinki on hiilineutraali. Päästöjä on vähennettävä kunnianhimoisesti kaikilla osa-alueilla. Energiaratkaisuissa on luovuttava fossiilisista energianlähteistä ja investoitava niiden sijaan uusiutuviin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen. Kivihiilen polttaminen on lopetettava viimeistään vuonna 2030, mikä tarkoittaa Hanasaaren lisäksi Salmisaaren voimalaitoksen sulkemista. Pitkällä tähtäimellä myös muiden fossiilisten polttoaineiden kuten maakaasun polttaminen on lopetettava. Fossiilisten polttoaineiden sijaan on investoitava uusiutuviin energiamuotoihin, energian varastointiin ja energiatehokkuuteen.

Kaupungin tulee edesauttaa muutosta ilmastokestäväksi kaupungiksi kaavoituksen avulla sekä esimerkiksi edistämällä aurinkopaneelien ja viherkattojen rakentamista. Kaupungin tulee edistää myös omien rakennustensa energiatehokkuutta niin palvelurakennusten kuin muidenkin osalta ja edistää niissä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa. Jotta näin tapahtuu myös yritysten ja taloyhtiöiden omistamissa rakennuksissa, tulee kaupungin antaa tukea ja neuvoja.

Jätteiden syntyä tulee ehkäistä ja kierrätystä kehittää ja tehostaa nykyisestä. Me vaadimme kaupunkia kiinnittämään erityistä huomiota myös ruoan ja matkailun ilmastovaikutuksiin. Helsingin on suosittava aiempaa enemmän kasvispainotteisia ja erityisesti vegaanisia ruokia.

Liikenteen päästöjä vähennetään edistämällä kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä. Käyttöön on otettava ruuhkamaksut ja tietullit. Tämä voidaan toteuttaa joko valtion suunnittelemassa valtakunnallisessa muodossa tai pääkaupunkiseudulla. Pyöräilyä on edistettävä kehittämällä pyöräteitä ja yhtenäisiä reittejä sekä lisäämällä pyöräpysäköintiä. Suuren suosion saavuttanutta kaupunkipyöräverkostoa on laajennettava. Samoin julkista liikennettä tulee kehittää erityisesti raiteille. Bussiliikenteen osalta kaupungin tulee siirtyä käyttämään ensisijaisesti sähköbusseja. Autokannan osalta haluamme edistää sähköautoilua.

Samaan aikaan kaupungin on suojeltava sen metsä- ja viheralueita sekä vapaita rantoja. Me vaadimme, että Helsinki toimii aktiivisesti myös Itämeren tilan parantamiseksi.


— Tavoitteemme

Alennetaan asumisen hintaa

Kohtuuhintainen koti on jokaisen perusoikeus ja edellytys toimivalle arjelle. Tällä hetkellä tämä perusoikeus ei toteudu kaikkien osalta. Me haluamme muuttaa tämän.

Lue lisää ›

Annetaan kaikkien lasten onnistua

Helsinki menestyy, kun takaamme jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden oppia niin paljon kuin hän haluaa ja kasvaa juuri siksi ihmiseksi joka hän haluaa olla. Me teemme töitä sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella on taustastaan riippumatta samat menestymisen mahdollisuudet.

Lue lisää ›

Palautetaan arvokas vanhuus

Jokaisen helsinkiläisen on saatava vanheta arvokkaasti. Se tarkoittaa, ettei kukaan saa jää ilman tarvitsemaansa huolenpitoa. Me haluamme Helsingin, jossa kaikilla vanhuksilla on samat mahdollisuudet inhimilliseen loppuelämään.

Lue lisää ›

Rakennetaan kestävä ja vihreä Helsinki

Maailman toimivin kaupunki ottaa huomioon kaikki asukkaansa. Me haluamme Helsingin, jossa asuntoja on riittävästi, kaupunkiluonto huomioidaan rakentamisessa ja jossa lähipalvelut ovat kaikkien ulottuvilla.

Lue lisää ›

Luodaan kaikille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvinvointi on kaikkien kaupunkilaisten oikeus. Tämä pätee niin työssäkäyviin, työttömiin kuin vaikkapa opiskelijoihin. Niin sosiaalista kuin lääketieteellistä apua on saatava kun tarve vaatii, ja palveluiden on oltava kaikille yhtä laadukkaat.

Lue lisää ›

Muutetaan Helsinki tasa-arvon mallikaupungiksi

Helsinki on parhaimmillaan, kun kaikilla sen asukkailla on tasavertaiset mahdollisuudet elää täyttä elämää ja toteuttaa itseään. Me rakennamme pääkaupunkia, jossa yhdenvertaisuus huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

Lue lisää ›

Mahdollistetaan kulttuuri ja liikunta kaikille

Helsinki on kulttuurista ja liikunnasta tunnettu kaupunki. Tätä on kehitettävä edelleen ja taattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet nauttia niistä.

Lue lisää ›