Kaikille.
Ei harvoille. #kaikille

Luodaan kaikille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvinvointi on kaikkien kaupunkilaisten oikeus. Tämä pätee niin työssäkäyviin, työttömiin kuin vaikkapa opiskelijoihin. Niin sosiaalista kuin lääketieteellistä apua on saatava kun tarve vaatii, ja palveluiden on oltava kaikille yhtä laadukkaat.

Ihmiselämä on arvaamaton. Kuka tahansa meistä voi sairastua tai joutua onnettomuuteen tai keskelle psyykkistä kriisiä. Silloin tarjolla on oltava apua ja tukea.

Me rakennamme Helsinkiä, jossa esimerkiksi lääkärit, sosiaalityöntekijät, psykologit ja terveydenhoitajat työskentelevät saman katon alla. Ihmistä on hoidettava kokonaisuutena, eikä avun tarpeessa olevaa saa juoksuttaa luukulta luukulle. Tämän eteen olemme tehneet hartiavoimin töitä, ja Helsingissä tilanne onkin asian osalta parantumassa.

Apua on kuitenkin oltava tarjolla myös ennen kuin ongelmat kasvavat suuriksi. Lapsiperheiden on saatava tukea helposti ja varhain esimerkiksi kotipalvelun, perhetyön ja perheneuvolan muodossa. Neuvoloilla on oltava riittävät resurssit ja aikaa kohdata ihminen kunnolla, minkä lisäksi ongelmiin on voitava pureutua tutun hoitajan kanssa sen sijaan, että työntekijä koko ajan vaihtuu. Kun tukea ja apua on tarjolla helposti, säästää se pitkällä aikavälillä resursseja ja ehkäisee ongelmia.

Myös mielenterveys- ja päihdeongelmiin on oltava tarjolla apua helposti, nopeasti ja riittävästi. Hoitomuotojen on oltava monipuolisia, jotta jokainen saa juuri sellaista apua, jota kipeimmin tarvitsee.

Tavallisimpien sosiaali- ja terveyspalveluiden on oltava saatavilla lähellä kotia. Me haluamme, että kaupunki vastaa kaikille yhteisistä palveluista sen sijaan, että niitä ulkoistetaan yksityisille toimijoille, joilta kaupunkilaiset hankkivat apua palveluseteleiden avulla.

Sote-uudistuksessa Helsingin päättäjien on puolustettava helsinkiläisten hyviä palveluita ja niiden integraatiota, yhdenvertaisuutta ja toimivien mallien säilymistä. Helsingissä terveyskeskusmaksut poistettiin vuonna 2013, mikä oli vasemmistoliitolle suuri saavutus. Maksuja ei saa ottaa käyttöön myöskään tulevaisuudessa. Palvelumaksut eivät saa estää kaikille kuuluvien palveluiden käyttöä.


— Tavoitteemme

Alennetaan asumisen hintaa

Kohtuuhintainen koti on jokaisen perusoikeus ja edellytys toimivalle arjelle. Tällä hetkellä tämä perusoikeus ei toteudu kaikkien osalta. Me haluamme muuttaa tämän.

Lue lisää ›

Tehdään kunnianhimoista ilmastotyötä

Siltä ei voi sulkea silmiään: ilmasto lämpenee, ja sitä myöten maapallon elinolosuhteet muuttuvat. Me rakennamme Helsinkiä, joka tekee omalta osaltaan kaikkensa planeettamme pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Lue lisää ›

Annetaan kaikkien lasten onnistua

Helsinki menestyy, kun takaamme jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden oppia niin paljon kuin hän haluaa ja kasvaa juuri siksi ihmiseksi joka hän haluaa olla. Me teemme töitä sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella on taustastaan riippumatta samat menestymisen mahdollisuudet.

Lue lisää ›

Palautetaan arvokas vanhuus

Jokaisen helsinkiläisen on saatava vanheta arvokkaasti. Se tarkoittaa, ettei kukaan saa jää ilman tarvitsemaansa huolenpitoa. Me haluamme Helsingin, jossa kaikilla vanhuksilla on samat mahdollisuudet inhimilliseen loppuelämään.

Lue lisää ›

Rakennetaan kestävä ja vihreä Helsinki

Maailman toimivin kaupunki ottaa huomioon kaikki asukkaansa. Me haluamme Helsingin, jossa asuntoja on riittävästi, kaupunkiluonto huomioidaan rakentamisessa ja jossa lähipalvelut ovat kaikkien ulottuvilla.

Lue lisää ›

Muutetaan Helsinki tasa-arvon mallikaupungiksi

Helsinki on parhaimmillaan, kun kaikilla sen asukkailla on tasavertaiset mahdollisuudet elää täyttä elämää ja toteuttaa itseään. Me rakennamme pääkaupunkia, jossa yhdenvertaisuus huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

Lue lisää ›

Mahdollistetaan kulttuuri ja liikunta kaikille

Helsinki on kulttuurista ja liikunnasta tunnettu kaupunki. Tätä on kehitettävä edelleen ja taattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet nauttia niistä.

Lue lisää ›