Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: ”Pormestarin budjettiesitys ei takaa kaikille laadukkaita palveluita”

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii tuntuvia lisäyksiä pormestari Jan Vapaavuoren (kok) esitykseen Helsingin vuoden 2019 budjetiksi. Talousarvioehdotus julkaistiin keskiviikkona. Vasemmistoliitto pitää esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen budjetteihin tehtyjä pieniä lisäyksiä oikean suuntaisina, mutta riittämättöminä. Suurimmat puutteet vasemmistoliitto näkee sosiaali- ja terveyspalveluissa.

”Pormestarin ehdotus on leikkaava. Jo nyt esimerkiksi vanhustenhoidossa, sosiaalipalveluissa ja neuvoloissa työskennellään äärimmäisen paineen alla, eikä niistä mistään ole varaa leikata enempää”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sanoo.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mukaan myös varhaiskasvatuksen ja koulutuksen puolella tarve on suurempi kuin ehdotettu rahoitus. Perusopetuksen puolella ryhmä vaatiikin lisäresursseja esimerkiksi erityisopetukseen, opinto-ohjaukseen ja suomi toisena kielenä -opetuksen lisäämiseen sekä niin sanottuun positiivisen diskriminaation rahoitukseen, jolla tuetaan sosioekonomisesti heikkojen alueiden kouluja. Varhaiskasvatuksen puolella vasemmistoliitto vaatii kaupunkia varmistamaan riittävän pienet ryhmäkoot ja lapsille tutut aikuiset myös silloin, kun vakituinen henkilökunta sairastaa. Vasemmistoliiton ehdotukset tähtäävät erilaisten lasten oppimisen tukemiseen jo varhaisessa vaiheessa, mikä kaventaa oppimiseroja.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa vasemmistoliitto vaatii lisäresursseja erityisesti vanhustenhoitoon, lasten ja perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistamiseen, mielenterveyspalveluihin sekä kotouttamistoimintaan.

“Vanhusten kotihoidon tilanne on jo pitkään ollut kohtuuton, ja sen korjaaminen vaatii tuntuvasti lisää rahaa. Samalla on huolehdittava siitä, että palveluasumispaikkoja riittää niille, jotka eivät enää pärjää kotihoidon tuen turvin”, Anna Vuorjoki sanoo.

Pormestarin ehdotuksessa palveluasumispaikkoja lisätään, mutta suhteessa vähemmän kuin vanhusten määrä kasvaa.

“Me emme hyväksy sitä, että palveluasumiseen pääsy vaikeutuu entisestään, mitä talousarvioehdotus toteutuessaan tarkoittaisi.”

Vasemmistoliitolle tärkeää on myös muun muassa lähikirjastojen ja -liikuntapaikkojen säilyminen sekä riittävä rahoitus ilmastonsuojelutoimien toteuttamiseksi. Lisäksi vasemmistoliitto vaatii kaupunkia arvioimaan huolella, että sisäilmakorjauksiin tarkoitettu investointibudjetti on varmasti riittävä.

Kiitettävää budjettiehdotuksessa on vasemmistoliiton mielestä vuonna 2019 käynnistettävä palkkakehitysohjelma. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on vaatinut palkkojen korjaamista muun muassa kaupunginvaltuutettu Petra Malinin keväällä tekemässä aloitteessa. Palkkakehitysohjelmassa on vasemmistoliiton mukaan otettava huomioon sekä tasa-arvonäkökulma että pienipalkkaisten ammattiryhmien palkankorotustarve. Valtuustoryhmän mukaan olennaista on, että palkkaus muodostaa oikeudenmukaisen kokonaisuuden ja jokainen työntekijä pystyy elämään palkallaan Helsingissä.

“Kaikki budjettitavoitteemme tähtäävät hyvinvointierojen kaventamiseen. Niiden sisällöstä ja tarpeellisuudesta tuskin yksikään toinen puolue on eri mieltä, mutta nyt alkavissa budjettineuvotteluissa mitataan, ketkä ovat valmiita satsaamaan niihin myös taloudellisesti. Helsinki on tehnyt viime vuosina satojen miljoonien eurojen verran ylijäämäisiä tuloksia, ja hyödyn siitä kuuluu valua kaupunkilaisille. Hyvinvointi kuuluu kaikille, ei harvoille”, Anna Vuorjoki toteaa.— Lue lisää

12 toukokuun, 2023 | Tiedotteet

Leikkauspolitiikka on ihmishengillä leikkimistä

26 huhtikuun, 2023 | Blogit

Kaupungin oma ruoantuotanto turvattava

16 joulukuun, 2022 | Ajankohtaista

Vuosikatsaus 2022: Mitä olemme saaneet aikaan tänä vuonna?