Tiedote: Vasemmistoliiton Honkasalo ja Korkkula haluavat selvyyttä konsulttipalveluiden ostoista

Vasemmistoliiton valtuutetut Veronika Honkasalo ja Vesa Korkkula jättivät 22.4.2020 valtuustoaloitteen, jossa haetaan selvyyttä Helsingin tekemiin konsulttipalveluiden ostoihin. Honkasalon ja Korkkulan mukaan on ensisijaisen tärkeää taata ostojen tarkoituksenmukaisuus, parantaa läpinäkyvyyttä ja lisätä kaupungin omana työnä tekemää asiantuntijatyötä. 

“On kyseenalaista, että kyseiset hankinnat ovat käytännössä kokonaan demokraattisen päätösvallan ulkopuolella, vaikka loppusumman kokoluokka on merkittävä”, huomauttaa Veronika Honkasalo.

Helsingin kaupunginkansliasta saadun karkean arvion mukaan vuosina 2017-2019 Helsinki osti asiantuntijapalveluita yhteensä noin 470 miljoonalla eurolla. Summa on moninkertaistunut lyhyellä aikavälillä, sillä Helsingin Sanomat selvitti joulukuussa 2014, että vuosina 2012-2013 palveluita ostettiin noin 50 miljoonalla.

Kaupungin käyttämän tilirakenteen takia summa sisältää ostoja, jotka eivät ole luokiteltavaksi asiantuntijapalveluiksi tai konsulttipalveluostoiksi lainkaan. Lisäksi kaupunki ei merkitse tietoihin, mitkä ostot ovat kilpailutettu ja mitkä eivät. Siten nyt annettua summaa ei voida pitää täysin luotettavana.

”Kaupungin nykyinen toimintatapa asiantuntijapalveluhankintojen suhteen ei ole riittävän läpinäkyvä ja demokraattisesti avoin”, Vesa Korkkula kommentoi.

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki laatii kaupunginhallitukselle selvityksen, josta käy ilmi muun muassa seuraavat asiat:

1) Asiantuntijapalveluostojen tilirakenteen selventäminen siten, että tilirakenteesta selkeästi käy ilmi, minkälaisesta ostosta on kyse, miksi on päädytty ulkopuoliseen ostoon ja onko ostoa kilpailutettu?

2) Mikä on syynä asiantuntijapalveluiden loppusumman merkittävään lisääntymiseen vuodesta 2012-2013?

3) Miksi asiantuntijapalveluita ei ole tehty kaupungin omana työnä?

4) Mikä taho kaupungissa koordinoi asiantuntijapalveluiden ostoja kaupungin kokonaisorganisaation näkökulmasta?

5) Mihin toimiin kaupunginkansliassa ryhdytään, jotta asiantuntijapalveluiden ostojen tarkoituksenmukaisuus voidaan taata?

6) Miltä ulkopuolisilta yhtiöiltä Helsingin kaupunki on pääosin tehnyt asiantuntijapalveluostoja?

 

Lisätiedot: 

Veronika Honkasalo, puh. 040-5559409

Vesa Korkkula, puh. 050-3592744— Lue lisää

12 toukokuun, 2023 | Tiedotteet

Leikkauspolitiikka on ihmishengillä leikkimistä

26 huhtikuun, 2023 | Blogit

Kaupungin oma ruoantuotanto turvattava

16 joulukuun, 2022 | Ajankohtaista

Vuosikatsaus 2022: Mitä olemme saaneet aikaan tänä vuonna?