Vasemmistoliiton valtuustoryhmä iloitsee parannuksista budjettiin

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää onnistuneena torjuntavoittona leikkausten torppaamista vuoden 2019 budjetista. Pormestari Jan Vapaavuoren (kok) lokakuun alussa julkistama budjettiesitys oli leikkaava erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Poliittisten ryhmien välisissä budjettineuvotteluissa vasemmistoliitto vaati reiluja lisäyksiä erityisesti sotepalvelujen määrärahoihin, joita kasvatettiinkin 13 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen budjettipäätöksessä 29. lokakuuta. Rahaa tullaan ohjaamaan esimerkiksi vanhusten kotihoitoon sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Lisäksi aloitetaan tuetun asumisen jonojen purkaminen ja tarkistetaan sosiaalityön mitoitus kotouttamispalveluissa. Näitä vasemmistoliitto pitää tärkeinä neuvotteluvoittoina.

”Saimme estettyä soten pahimmat leikkaukset ja pääsimme tasolle, jossa budjetti kasvaa lähes samaa tahtia kuin väestö. Budjetti on kuitenkin kompromissi eri puolueiden kannoista eikä sen näköinen kuin tilanteessa, jossa olisimme yksin saaneet päättää. Erityisesti soten ja koulutuksen osalta olisimme mielellämme sijoittaneet enemmän rahaa uudistuksiin ja lisäsatsauksiin, joilla olisi voitu parantaa opetuksen, vanhustenhoidon ja lasten ja perheiden palveluiden laatua”, Vuorjoki sanoo.

Vasemmistoliitto vaati budettineuvotteluissa muun muassa vanhusten palveluasumispaikkojen lisäämistä, jotta jokaisella vanhuksella olisi mahdollisuus palveluasumiseen tilanteessa, jossa kotihoito ei enää riitä. Ehdotus ei saanut tukea. Valtuustoryhmän huolenaiheena onkin, ettei nyt hyväksytty budjetti riitä turvaamaan vanhusten hyvää hoitoa. Ryhmä jatkaa kuitenkin tulevina vuosina sen vaatimista, että palveluasumispaikkoja on tarjolla kaikille niitä tarvitseville.

 

Erityisen myönteisenä valtuustoryhmä näkee päätöksen liikuntapaikkojen lisäämisestä. Vasemmistoliiton vaatimuksesta budjetissa rahaa ohjataan vähintään kymmenen lähiliikuntapaikan rakentamiseen helsinkiläisten koulujen pihoille.

Lisäksi vasemmistoliitto iloitsee budjettiin lisätyistä kirjauksista, jotka edistävät koulutuksellista tasa-arvoa ja kaventavat oppimiseroja. Vasemmistoliiton esityksestä budjetissa varmistetaan, että kouluissa on käytettävissä riittävä määrä oppimateriaalia. Koulutuksen osalta valtuustoryhmä tuki budjettineuvotteluissa myös ensimmäisten askelten ottamista kohti toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Tähän ohjattiinkin rahaa kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi rahaa ohjataan erityisopettajien ja koulunkäyntiavustajien lisäämiseen.

Ammatillisen koulutuksen osalta kaupunki sitoutuu vasemmistoliiton vaatimuksesta selvittämään, millaisia vaikutuksia ammatillisen koulutuksen muutoksilla on koulutuksen laatuun sekä miten kaupunki voi vastata kehittämistarpeisiin.

 

Ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnonsuojelun saralla budjetissa sovittiin muun muassa rahoituksesta Vanhankaupunginlahden lintuvesialueen kunnostamiseen, mikä oli yksi vasemmistoliiton budjettitavoitteista. Lisäksi budjettiin kirjattiin vasemmistoliiton kannattamana, että ”Helsinki tekee strategiansa mukaisesti kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja huomioi päästöjen vähentämisen kaikessa päätöksenteossaan.” Budjetissa kaupungin toimialat velvoitetaan aloittamaan valmisteilla olevan Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen jo vuonna 2019.

”On ilahduttavaa, että ilmastonmuutoksen torjunta ja oppimiserojen kaventaminen näkyvät selvästi budjetin painotuksissa. Toivomme kuitenkin, että tulevina vuosina muut ryhmät ovat valmiita satsaamaan vielä enemmän rahaa palveluiden kunnianhimoiseen kehittämiseen”, Anna Vuorjoki toteaa.

Budjetti käsiteltiin kaupunginhallituksessa maanantaina 29. lokakuuta. Tämän jälkeen se siirtyy kaupunginvaltuustoon.— Lue lisää

12 toukokuun, 2023 | Tiedotteet

Leikkauspolitiikka on ihmishengillä leikkimistä

26 huhtikuun, 2023 | Blogit

Kaupungin oma ruoantuotanto turvattava

16 joulukuun, 2022 | Ajankohtaista

Vuosikatsaus 2022: Mitä olemme saaneet aikaan tänä vuonna?