TIEDOTE // Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Sote-uudistus vaarantaa haavoittuvassa asemassa olevien palvelut Helsingissä

Eduskunnassa käsittelyssä oleva maakunta- ja sote-uudistus vaarantaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä asumisen tavalla, jolla voi olla vakavia seurauksia. Samalla se hyödyttää terveitä ja vähän palveluita tarvitsevia. Näin katsoo Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä. Vasemmistoliitto seisoo Helsingin kaupungin lausunnon takana, jonka mukaan maakunta- ja sote-uudistusta koskevaa ehdotuskokonaisuutta ei tulisi hyväksyä. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon yksimielisesti maanantaina kokouksessaan. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa keskiviikkona 4. huhtikuuta.

”Helsingissä sosiaali- ja terveystoimet yhdistettiin vuonna 2013, ja sen jälkeen on tehty paljon töitä eri palveluiden integroimiseksi eli sen eteen, että palvelut saataisiin sovitettua paremmin yhteen. Aiemmin Helsingissä esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä hoidettiin erillään ja eri organisaatioissa siitä huolimatta, että ongelmat usein kytkeytyvät toisiinsa. Nykyään meillä on psykiatria ja päihdehoito koottu samaksi palveluksi, mikä antaa mahdollisuuden kehittää niitä yhdessä. Mikäli sote-uudistus toteutuu suunnitellusti, nämä parannukset vaarantuvat”, Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sanoo.

Helsingissä on viime vuosina kehitetty palvelukeskusmallia, jossa aikuisikäisten palvelut kootaan terveys- ja hyvinvointikeskuksiin ja lapsiperheiden palvelut perhekeskuksiin. Perhekeskusmallissa kaupunkilainen ei asioi erikseen esimerkiksi perheneuvolassa ja lastensuojelussa, vaan eri yksiköiden työntekijöistä kootaan tiimi hoitamaan asiakkaan tilannetta yhdessä. Hallituksen valinnanvapausmallissa perustason sote-keskuksissa olisi tarjolla varsin niukasti sosiaalipalveluita, mikä tarkoittaisi pahimmillaan nykyisten käytäntöjen hajottamista. Kun samalla suuri osa palveluista siirrettäisiin asiakassetelien taakse, tulisi palvelujärjestelmästä aiempaa huomattavasti pirstaleisempi. Tämä vaarantaisi palveluiden yhteensovittamisen entisestään.

”Hankalassa elämäntilanteessa olevalle ihmiselle on äärimmäisen tärkeää, ettei hänen tarvitse juosta luukulta luukulle. Helsingissä on tehty hyvää kehittämistyötä tämän suhteen. Tätä ei saa romuttaa”, Vuorjoki sanoo.

Suurena riskinä sote-uudistuksessa vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää myös asiakasmaksujen nostamista, mikä vaikeuttaisi pienituloisten kaupunkilaisten hakeutumista hoitoon. Helsinki poisti terveyskeskusmaksut vuonna 2013, mitä vasemmistoliitto pitää merkittävänä saavutuksena. Myös maksuttomat terveyskeskuskäynnit olisivat sote-uudistuksen myötä uhattuna.

Sote- ja maakuntauudistusta koskevassa lausunnossaan Helsingin kaupunki toteaa, ettei eduskunnan käsittelyssä olevaa uudistusta tulisi hyväksyä. Kaupungin mukaan uudistuksella ei ole Helsingissä mahdollisuutta päästä tavoitteisiinsa, eli terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen, palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen ja kustannusten kasvun hillitsemiseen. Uudistus ei myöskään huomioi Helsingin erityistä asemaa maan pääkaupunkina tai Helsingin ja sen metropolialueen erityispiirteitä, kuten sosiaalisia tekijöitä sekä päihteiden aiheuttamaa ylikuolleisuutta, maahanmuuttoa, asunnottomuutta, segregaatiota ja syrjäytymistä. Helsingin kaupungin mukaan uudistuksesta luopuminen vähentäisi haittoja ja kustannuksia enemmän kuin sen toteutuminen.

 

Lisätietoja:

Anna Vuorjoki, valtuustoryhmän puheenjohtaja, p. 050 337 0689— Lue lisää

12 toukokuun, 2023 | Tiedotteet

Leikkauspolitiikka on ihmishengillä leikkimistä

26 huhtikuun, 2023 | Blogit

Kaupungin oma ruoantuotanto turvattava

16 joulukuun, 2022 | Ajankohtaista

Vuosikatsaus 2022: Mitä olemme saaneet aikaan tänä vuonna?